وکیل زندانیان در مشهد

وکیل زندانیان در مشهد

وکیل زندانیان در مشهد

 

حبس

* جایگزین های حبس

یکی از دستاوردهای قانون مجازات اسلامی از نگاه  وکیل پایه یک دادگستری مشهد در سال ۹۲ بحث جایگزین های حبس می باشد ، نهادی که اگر درست اجرا شود گام مهم و موثری در کاهش ورودی زندان ها است
ممکن است فردی به واسطه ی ارتکاب جرم سبک راهی زندان شود و در آنجا به دلیل معاشرت با افراد مختلف تبدیل به یک مجرم حرفه ای گردد  به همین اجرای این نهاد میتواند جنبه ی پیشگیرانه نیز داشته باشد

 

 

* اما اینکه جایگزین های حبس چه هستند و شامل چه جرایمی می شوند در این مطلب “وکیل کیفری در مشهد”  توضیح خواهد داد.

* مطابق ماده ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی : ” مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره ی مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیت،شخصیت و سابقه ی مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود

وکیل کیفری در مشهد

 

* مجازات های جایگزین حبس شامل چه جرایمی می شود ؟

الف ) مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است .

ب) مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز _ ۶ ماه حبس است مشروط بر اینکه دارای سابقه ی محکومیت کیفری نباشند

ج) مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از ۶ ماه تا یک سال حبس است .

د) مرتکبین جرایم غیر عمدی ؛ در صورتی که مجازات جرم مذکور بیش از دو سال حبس باشد اعمال جایگزین حبس اختیاری می باشد .

ه) مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین مشخص نشده  باشد .

 

* اما منظور از مجازات های جایگزین حبس چیست و مدت هر کدام چه میزان است ؟

همانطور که در ماده ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان شد این جایگزین ها شامل دوره ی مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد .

در دوره ی مراقبت محکوم می بایست به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام یک یا چند مورد از دستورات تعویق مراقبتی را رعایت نماید .

* خدمات عمومی رایگان >>> خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین اجرا می گردد و دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی حکم دهد .

*جزای نقدی >>> جزانقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه که محکوم موظف است در پایان هر ماه طی ده روز مجموع جزای نقدی آن ماه را پرداخت نماید .

 

* نکته ی مهم آن است که در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اعمال این مجازات ها ممنوع  می باشد .

 

*** جهت مشاوره حقوقی با موسسه حقوقی و داوری حق جویان و وکیل پایه یک دادگستری در مشهد با شماره تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.