وکیل فریب در نکاح مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد


وکیل فریب در نکاح مشهد

 

 

بکارت

* در این مبحث می خواهیم یکی از معضلات جامعه و مواردی که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه می باشد و ذهن خیلی از اشخاص را درگیر خود نموده است توسط “بهترین وکیل مشهد” و “وکیل خانواده” و “وکیل پایه یک دادگستری مشهد” مورد بررسی قرار دهیم.

*ترمیم پرده بکارت یا (هایمنوپلاستی) چه حکمی برای زوجین یا پزشک یا ازدواج دارد!؟

*هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت عملی است که پزشکان در معنای غالب ماماها و سایر پزشکان نیز می توانند این کار را انجام دهند. برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است، می پردازند.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

*ترمیم پرده بکارت فقط در صورتی جائز است که عفت و پاکدامنی دختر خدشه دار نشده و در صورت حوادث یا تجاوز به عنف، باکرگی خود را از دست داده باشد. در این صورت جایز می باشد. اما در غیر از این موارد حرام است و باعث اشاعه فحشا و گسترش روابط نامشروع می گردد و در موارد نخست نیز برای جلوگیری از عسر و حرج و بی آبرویی جایز می باشد.

عمل هاینموپلاستی هر چند باعث فریب شوهر می شود ولی توسط پزشک و ماما و پزشکان قانونی قابل تشخیص می باشد . *از نظر مسئولیت پزشک، مسئولیتی مدنی متوجه پزشک نمیشود اما از نظر “وکیل طلاق در مشهد” ممکن باعث فسخ نکاح و سقوط مهریه شود. در باب مسئولیت کیفری به نظر “وکیل کیفری در مشهد” در شرایط خاص زوجه و پزشک دارای مسئولیت کیفری می باشند.

 

وکیل فریب در نکاح مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*مسئولیت کیفری پزشک ترمیم کننده:آنچه “وکیل کیفری مشهد” در مورد مسئولیت کیفری پزشک یا ماما می‌تواند بگوید اینست که ما نص قانونی در مورد عمل ترمیم پرده بکارت نداریم ( از لحاظ جرم انگاری ).ولی می توانیم از بند آخر ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی که بیان می کند معاون جرم کسی است که ارتکاب جرم را برای مباشر تسهیل می نماید، استفاده نمائیم و پزشک را در صورتی که با مباشر ( یعنی زوجه ) وحدت قصد داشته باشند معاون جرم بنماییم.

*پس ٢ فرض متصور می شود:
فرض ١: در زمانی که وحدت قصد بین پزشک ترمیم کننده و زوجه وجود دارد یعنی هر دو قصد تدلیس در نکاح و فریب شوهر دارند، در این صورت پزشک ترمیم کننده معاون جرم محسوب شده و طبق بند (ت ) ماده ١٢٧ ق.م.ا به مجازات یک تا دو درجه کمتر از درجه جرم ارتکابی محکوم می شود. درجه جرم ارتکابی برای مباشر درجه ۶ می باشد. بنابراین پزشک ترمیم کننده به مجازات درجه ٧ یا ٨ محکوم می شود.

 

وکیل فریب در نکاح مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

فرض ٢: پزشک اطلاعی ندارد، فی الواقع وحدت قصدی بین پزشک و زوجه وجود نداشته پس معاونت منتفی می باشد. طبق تبصره ١٢۶ ق.م.ا باید وحدت قصد وجود داشته باشد. بنابراین در این صورت بنظر “وکیل فسخ نکاح مشهد” باید از قوانین کیفری تفسیر مضیق کرد و اصل برائت را نسبت به پزشک جاری نمود.

*بررسی فقهی (شرع)
جواز: فقها بنا به دلایل زیر جواز ترمیم پرده بکارت را اعلام می نمایند.
قاعده تسلیط، جواز انسان بر تصرف بر بدنش
اصل اباحه
قاعده لاضرر
قاعده عسر و حرج ( عسر و حرج فرد برای حفظ آبرو و حیثیت خانوادگی)

عدم جواز اینکار : بعضی از فقها بنا بر دلایل زیر، عدم جواز ترمیم پرده بکارت را اعلام می نمایند.

حفظ فروج: وجوب پوشاندن اندام جنسی و قرار ندادن آن در معرض دید دیگران که از جمله اصول مسلم فقه اسلام می باشد.

قاعده حرمت اعانت بر اثم: اعانت (همکاری) در اثم (گناه) همچون خود گناه حرام می باشد. از آنجا که ترمیم پرده بکارت می تواند زمینه ارتکاب جرایمی همچون رابطه نامشروع را در جامعه فراهم کرده لذا عمل حرامی است چون باعث تدلیس شریک آینده اش می شود.

با وجود دلایلی بر جواز و عدم جواز و ادله ارائه شده از سوی آنان برای نتیجه گیری باید مصالح و مفاسد این کار را بررسی نمود:

مصالح ترمیم >>>
مصلحت حفظ آبرو
مصلحت پیشگیری از انحلال خانواده

مفاسد ترمیم >>>
فریب دادن شوهر
اشاعه فحشا
کشف عورت

با توجه به اینکه مفاسد ترمیم اساسی تر و بیشتر از مصالح ترمیم می باشد، لذا باید به بررسی عنصر روانی ترمیم بپردازیم.

 

وکیل فریب در نکاح مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*عناصر تشکیل دهنده جرم>>>

*طبق ماده ۶۴٧ ق.م.ا و تحلیل “وکیل خوب مشهد” چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.”

*عنصر قانونی این جرم ماده ۶۴٧ ق. م. ا می باشد.

*عنصر مادی جرم: فریب دادن می باشد که ترمیم پرده بکارت باید به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد. یعنی زوجه این فریب را انجام دهد. چه با عمل و چه با گفتار. حتی سکوت هم در برخی موارد باعث تدلیس می باشد. به طور مثال خانمی که پرده خود را ترمیم کرده و درباره این مسئله چیزی به همسر خود نمی گوید، همسر او با فرض باکره بودن دختر با او ازدواج می کند. یعنی عقد، مبتنی بر آن می باشد.

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

پس کسی که سکوت می کند مشمول ماده۶۴٧ ق. م. ا بخش تعزیرات می شود و مخصوص زوجین می باشد نه کسان دیگر از قبیل پدر و مادر.

*عنصر روانی: طبق نظر فقها و این ماده ۶۴٧ و نظر “وکیل تدلیس در نکاح مشهد” ، باید عنصر روانی هم موجود باشد. یعنی فرد به قصد فریب دادن همسر خود و تدلیس، این کار را انجام دهد و بخواهد صفت کمال یعنی عفاف و پاکدامنی را در خود نشان دهد.
طبق نظر فقها اگر در اثر حوادثی غیر از رابطه نامشروع مثل سقوط از ارتفاع، ورزش و … پرده از بین برود در واقع به عفاف و پاکدامنی فرد، لطمه وارد نشده و قصد فریب و تدلیس همسر را ندارد. چون وجود پرده بکارت با عفاف و پاکدامنی زوجه ملازمه دارد. بنابراین کسی در غیر از روابط نامشروع پرده خود را از دست بدهد، دارای عنصر روانی نیست.

 

وکیل فریب در نکاح مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* مسئولیت مدنی زوجه: عدم وجود بکارت در قانون مدنی ذیل” تدلیس” بررسی می شود نه “عیب” و “فسخ نکاح” .
تدلیس طبق ماده ۴٣٨ عبارت است : عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.”
و طبق ماده ١٢٨ : هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.”

*پس برای تدلیس وجود ٣ شرط از نگاه “وکیل فریب در ازدواج” ضروری است:

١- فریب
٢-جاری شدن صیغه عقد
٣- مخاطب توصیف زوج یا زوجه باشد.

 

وکیل فریب در نکاح مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

*یعنی باید بین فعل خدعه آمیز و انعقاد عقد، رابطه سببیت برقرار شود. یعنی چنانچه فعل صورت نمی گرفت سبب عقد از بین می رفت.( شیخ طوسی، ص ٢۵۴)

طبق نظر فقها و حقوقدانان و رویه قضایی و “وکیل خوب مشهد” می توان نتیجه گرفت چنانچه زوجه خود را دارای بکارت معرفی نماید، چه در عقد تصریح شده باشد و چه تصریح نشده باشد، چون در عرف ما خلاف ادب است که باکره بودن دختر تصریح شود ولی فرض بر آن است که باکره می باشد و عقد بر آن اساس واقع می شود، زوج می تواند عقد را فسخ نماید. ( طبق ماده ١٢٨ ق.م )

***جهت هرگونه مشاوره با “وکیل فسخ نکاح در مشهد” “وکیل بکارت در مشهد” “وکیل تدلیس در مشهد” “وکیل فریب در نکاح مشهد” “وکیل طلاق در مشهد” می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۵٣١٠۴٠٠۴ تماس حاصل نمایید.