وکیل قیم در مشهد

وکیل خوب حضانت در مشهد

قيم كيست و وکیل قیم در مشهد

قیم

قیم شخصی می باشد که امور مالی را به عهده می گیرد و در واقع نماینده صغیر می باشد و باید رعایت مصلحت طفل را بکند. همچنین قیم به کسی می‌گویند که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او منصوب می گردد.

عزل قیم

* افرادی که توانایی اداره ی اموال خود را ندارند یا نمی توانند از خود محافظت نمایند طبق قانون برای آنها قیم “وکیل قیم در مشهد” تعیین می گردد تا منافع و حقوقشان تضییع نگردد .اما سوال از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد اینجاست این افراد شامل چه کسانی می شود ؟

 

وکیل کیفری در مشهد

 

در پاسخ بهترین وکیل در مشهد بیان می‌دارد مطابق ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم “وکیل قیم در مشهد “می شود :

١- برای صغاری که ولی خاص ندارند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

٢- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشد. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد

٣- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. “وکیل پایه یک در مشهد

* قیم باید نسبت به اموال مولی علیه خود مواظبت نماید زیرا ضامن است بنابراین اگر ضرر و خسارتی به اموال وارد آید وی مسئول است اگر چه نقصان یا تلف مستند به تعدی و تفریط قیم نباشد . “وکیل پایه یک مشهد”

دادگاه برای چه کسی قیم تعیین می‌کند؟

١-برای صغیر که ولی خاص یعنی پدر و یا پدربزرگ ندارد
٢- دیوانگان( مجنون)
٣-صغیر

سفیه

سفیه کیست؟ به زبان عامیانه و ساده شخصی که ارزش پول را درک نمی‌کند، شخصی که بالای ۱۸ سال سن ش باشد اما در امور مالی صلاحیت ندارد.

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

* سوال : آیا هر شخصی می تواند قیم” وکیل قیم در مشهد “شود ؟

پاسخ وکیل پایه یک دادگستری در مشهد : خیر ، طبق قانون اشخاص ذیل نمی توانند قیم شوند :

١- کسانی که خود تحت ولایت و قیمومیت هستند. “وکیل مشهد

٢- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند :

*سرقت” وکیل سرقت در مشهد” ،
*خیانت در امانت “وکیل خیانت در امانت در مشهد” ،
*کلاهبرداری “وکیل کلاهبرداری در مشهد” ،
*اختلاس “وکیل اختلاس در مشهد” ،
*هتک ناموس یا منافیات عفت “وکیل کیفری در مشهد” ،
*جنحه نسبت به اطفال “وکیل کودک آزاری در مشهد”
*ورشکستگی به تقصیر “وکیل ورشکستگی در مشهد”

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

٣- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.” وکیل ورشکستگی در مشهد ”

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. “وکیل رابطه نامشروع در مشهد”

۵- کسانی که خود یا اقرباء طبقه ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشند.” وکیل محجورین در مشهد”

*سوال از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد : آیا قیم قابل عزل می باشد ؟

پاسخ بهترین وکیل در مشهد : بله ، مطابق ماده ی ۱۲۴۸ قانون مدنی قیم در موارد زیر معزول می گردد :

١- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.” وکیل خیانت در امانت در مشهد”

٢- اگر قیم مرتکب یکی از جنایت و جنحه های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم “وکیل کیفری در مشهد” گردد :

 

وکیل مشهد- وکیل پایه یک دادگستری

 

*سرقت ، “وکیل سرقت در مشهد”
*خیانت در امانت، “وکیل خیانت در امانت در مشهد”
*کلاهبرداری، “وکیل کلاهبرداری در مشهد”
*اختلاس،” وکیل اختلاس در مشهد ”
*هتک ناموس، “وکیل کیفری در مشهد
*منافیات عفت ، “وکیل رابطه نامشروع در مشهد”
*جنحه نسبت به اطفال، “وکیل کودک آزاری در مشهد ”
*ورشکستگی به تقصیر یا تقلب” وکیل ورشکستگی در مشهد ”

٣-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.” وکیل حقوقی در مشهد”

۴- اگر قیم ورشکسته اعلام شود. “وکیل ورشکستگی در مشهد ”

وکیل حقوقی در مشهد

 

۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره ی اموال مولی علیه معلوم شود.” وکیل حقوقی در مشهد”

۶- اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد .”وکیل سرپرستی در مشهد”

 

* شرایط قیم

١- قیم محجور  باید مسلم باشد.
٢- بلوغ و عقل و رشد شرط قیم بودن است.
٣- امانت، شرطی که هم حدوثا هم بقایٱ باید باشد.
۴- موارد ماده ۱۲۳۱ که ۵ مورد شخص به عنوان قیم تعیین نمی شود.

 

آیا شخص حقوقی می توان قیم کرد؟

نظر مشهور> اوصاف مقرر در قیم مختص شخص حقیقی است و نمی‌توان شخص حقوقی را به عنوان قیم نصب کرد.

اولویت در نصب قیم

١- پدر و مادر محجور
٢- در صورت محجوریت زوجه: شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است
٣- با داشتن صلاحیت و عدم وجود افراد فوق اقربای محجور بر سایرین مقدم هستند.

اختیارات قیم چیست؟

مواظبت از مولی علیه و اداره اموال وی می باشد.

در قانون قیم نسبت به وصی از اختیارات کمتری برخوردار است.

وضعیت قیم شدن زن شوهر دار چگونه است؟

زن نمیتواند بدون رضایت شوهر عهده‌دار قیمومت شود.

وظایف قیم

١- نگهداری طفل و آموزش و پرورش وی
٢- ازدواج وی
٣- طلاق مجانین که با تصمیم دادگاه صورت می‌گیرد
۴- اداره اموال محجور

هزینه‌های راجع به دوره قیمومت

١- حق الزحمه قیم: این اجرت از اموال محجور پرداخت می شود
٢- هزینه نگهداری اموال محجور: مثل اجرت کارگر از اموال محجور پرداخت میشود.

 

عزل قیم: مانند از دست دادن اوصاف ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی
انعزال قیم: از دست دادن اهلیت لازم از سوی قیم

پایان قیمومت >>> با استعفای قیم یا اعاده ولایت ولی محجور یا از بین رفتن سببی که موجب تعیین قیم شده است.

ویژگی های قیم

  • اهلیت کامل
  • شایستگی اخلاقی
  • قابل اعتماد باشد
  • مسلمان باشد.

نکات مهم

نکته : در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ‘ولی’ نماینده قانونی او می باشد.

نکته: معاملات صرفاً مضر توسط ولی باطل است

نکته : ولایت پدر بر فرزندان قاعده امری است و توافق خلاف آن نافذ نیست.

نکته:  اگر محجور مادر داشته و ولی خاص نداشته باشد، حضانت طفل همچنان با مادر است.

نکته: بر اساس ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی ، اگر محجور مسلمان باشد ، نمی توان قیم غیر مسلمان برای او تعیین کرد .

* دفتروكالت و موسسه ی حقوقی حق جویان در مشهد آماده ی پاسخگویی و پیگیری تمامی پرونده‌های حقوقی همشهریان گرامی در مورد نصب قیم، عزل قیم، سرپرستی طفل است. در صورت نیاز به مشاوره و اخذ وکیل در مشهد و وکیل قیم در مشهد می توانید با وکلای پایه یک دادگستری در مشهد با تلفن ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.

تماس 09156024004