وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

 

مهریه یا صداق یا کابین مالی است که هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و رسوم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود .مهر در عرف نشانه ی ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است .

مهریه یکی از حقوق مالی زوجه می باشد که به مجرد عقد زن مالک آن می شود و زوج مکلف است آن را پرداخت نماید .

در دین مبین اسلام و آموزه های دینی برای مهریه مقدار معینی تعیین نگردیه است بلکه این موضوع به توافق زن و شوهر بستگی دارد . همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشد می تواند مهریه قرار بگیرد .

این مهریه می تواند عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد.

سوال :مکررا از بهترین وکیل مهریه در مشهد پرسیده می شود تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه چیست ؟

پاسخ :وکیل مهریه در مشهد بیان می دارد در صورتی که هنگام عقد مهریه عندالمطالبه باشد هرگاه زوجه تقاضای مهریه ی خود را بنماید زوج مکلف به پرداخت آن است اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زوجه ابتدا باید استطاعت و توان مالی زوج را اثبات نماید و سپس مهریه ی خود را مطالبه نماید .بدین مفهوم در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد زمان پرداخت آن مشخص نیست و از نظر تئوری صحت یا عدم صحت آن در میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد .

زمانی که زوجه این مهریه را می پذیرد یعنی پذیرفته که تا زمانی که مرد استطاعت مالی نداشته باشد نمی تواند مهریه ی وی را پرداخت نماید .

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

نحوه ی وصول مهریه

بهترین وکیل مهریه در مشهد اظهار می دارد که برای وصول مهریه در مشهد سه راه وجود داردکه بهتر است تمامی این راه ها با مشورت و همراهی وکیل مهریه در مشهد باشد تا زوجه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن و بدون مشکل مهریه ی خود را دریافت نماید .

۱-ارسال اظهارنامه

۲-از طریق اداره ی ثبت

۳-از طریق دادگاه

متاسفانه در جامعه ما این باور غلط وجود دارد که علیرغم اینکه مهریه را ازآن زوجه میدانند اما زمانی که زوجه قصد گرفتن مهریه ی خود را می نماید نگاه جامعه به وی تغییر کرده واین درخواست زوجه را مبنی بر طلاق و جدایی میدانند در حالی که ممکن است زوجه اصلا چنین قصدی نداشته باشد .

ارسال اظهارنامه: در این روش زوجه یا وکیل مهریه در مشهد میتوانند از طریق ارسال اظهارنامه به زوج بیان میدارند که مهریه ی زوجه را پرداخت نماید .اظهارنامه اوراق چاپی مخصوص می باشد که از دو ردیف مخاطب و اظهارکننده تشکیل شده است .

در این قسمت زوجه یا بهترین وکیل مهریه در مشهد تقاضای زوجه مبنی بر درخواست مهریه را با قید مهلت می نویسند و در صورتی که زوجه به آن ترتیب اثر ندهد وکیل مهریه در مشهد از طریق دادگاه اقدام مینماید .

در واقع این اظهارنامه یک مرحله قبل ازمطالبه ی مهریه از طریق دادگاه می باشد .اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد زوجه مهریه ی خود را به اجرا می گذارد .چنانچه ظرف ده روز زن دارایی شوهر را معرفی نماید فورا نسبت به توقیف آنها اقدام می شود .

اگر دارایی زوج فقط حقوق و درامد او باشد تا میزان یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می گیرد . تا زمانی که مهریه کاملا پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی تواند از کشور خارج شود .این موضوع در حالی است که اگر مرد اموال دیگری غیر از حقوق دریافتی خود داشته باشد ، دادگاه اموال او را می فروشد و مهریه از این طریق پرداخت می شود .

از طریق اداره ی ثبت :

این روش یکی از متداول ترین روش ها برای دریافت مهریه می باشد .زوجه یا بهترین وکیل مهریه در مشهد باید ابتدا به دفتر ازدواجی که زوجین در آن عقد نموده اند مراجعه نموده و با ارائه ی سند ازدواج و شناسنامه ی زوجین  تقاضای اجراییه برای اداره ی ثبت را می نمایند .این روش نیازی به حضور در دادگاه ندارد اما کاملا پیچیده و تخصصی است که تنها وکیل مهریه در مشهد می تواند شما را در آن کمک نماید .

پس از دریافت اجراییه وکیل خوب مهریه در مشهد به اداره ی ثبت مراجعه می نماید و ابلاغیه ای مبنی بر به اجرا گذاشتن مهریه از سوی زوجه به ایشان ابلاغ می گردد .در این مرحله اگر زوج مهریه ی زوجه را بپردازد پرونده بسته خواهد شد در غیر این صورت اموال وی توقیف خواهد شد .

در اداره ی ثبت اگر زوج اموالی داشته باشد با ذکر مشخصات معرفی می شود در غیر این صورت استعلامات لازم از اداره ی ثبت و راهنمایی و رانندگی گرفته خواهد شد .

اگر پس از استعلامات از زوج اموالی شناسایی نشد پرونده توسط وکیل مهریه در مشهد مختومه خواهد شد و باید از طریق دادگاه برای گرفتن مهریه اقدام نمود .اما اگر از زوج اموالی شناسایی گردد بهترین وکیل مهریه در مشهد می تواند با توجه به میزان مهریه ی زوجه این اموال را توقیف نماید .

بدین مفهوم از نظر وکیل خوب مهریه در مشهد می بایست زوجه مهریه ی خود را تقسیم کند و هر قسمت را برای یک توقیف در نظر بگیرد .که این توقیفات شامل توقیف خودرو،ملک،حساب بانکی،کسر از حقوق ،ممنوع الخروجی و…. می باشد .تمام این توقیفات توسط یک وکیل مجرب در امور مهریه صورت می گیرد .

نکته ی مهم از نظر وکیل مهریه در مشهد آن است که در صورتی که زوج پس از دریافت اجراییه مبادرت به فروش اموال خود نماید در حکم فرار از دین بوده و زوجه یا وکیل مهریه در مشهد میتواند از وی شکایت نماید .در صورت عدم پرداخت مهریه اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش می رسد و مبلغ حاصل از مزایده به زوجه پرداخت میگردد .

اگر زوج مهریه را پرداخت نماید از تمام توقیفات افع اثر خواهد شد .

 

وکیل خانواده در مشهد

سوال : آیا زوجه می تواند به طور همزمان از طریق اداره ی ثبت و دادگاه برای مطالبه ی مهریه اقدام نماید ؟

پاسخ : خیر ،زوجه تنها از طریق یکی از مراجع مذکور میتواند اقدام نماید .اگر در اداره ی ثبت پرونده دارد و تمایل دارد ادامه ی مسیر را از طریق دادگاه اقدام نماید باید درخواست خود مبنی بر انصراف و مختومه شدن پرونده را به اداره ی ثبت تقدیم نماید .

مزایای وصول مهریه از طریق اداره ی ثبت :

۱-زوجه یا وکیل وی می تواند زوج را ممنوع الخرج نموده و از فرار وی جلوگیری کنند .

۲-در این روش زوجه تنها پنج در صد از مبلغ وصول شده نه کل مهریه را به عنوان حق االاجراء پرداخت خواهد کرد .

۳-وصول مهریه نسبت به اجرای مهریه از طریق دادگاه سرعت بالاتری دارد .

۴-زمان رسیدگی سریع تر خواهد بود .

از طریق دادگاه :

در این روش چون با دادگاه سر و کار دارد حضور بهترین وکیل مهریه در مشهد در کنار زوجه ضروری می باشد .وکیل مهریه در مشهد باید به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه و دادخواست مطالبه ی مهریه را ثبت نماید .نکته ی مهم در اینجا میزان مبلغ مهریه می باشد ، اگر میزان ملبغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود و اگر بیش از بیست میلیون تومان باشد به دادگاه خانواده ارسال می گردد .

زوجه یا وکیل مهریه در مشهد میتوانند در این مرحله برای اینکه زوج اموال خود را به فروش نرساند درخواست تامین بنمایند و اموال زوج را توقیف نمایند .

در قتنون حمایت خانواده حداکثر حمایت قانونی از مطالبه ی مهری را تا ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه ی میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست .بنابراین در میهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه زوج باید توان مالی زوج را اثبات نماید .

سوال : در چه شرایطی مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد ؟

پاسخ : وکیل خوب مهریه در مشهد بیان میدارد علیرغم اینکه زوجه مالک مهریه است اما در چند مورد مهریه به وی تعلق نمی گیرد :

۱-طبق ماده ی ۱۰۸۹ قانون مدنی هرگاه عقد ازدواج بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد .

۲-به استناد ماده ی ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین فسخ گردد و بین آنها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود .مگر علت فسخ عنن زوج باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

۳-اگر هنگام طلاق دختر باکره باشد نصف مهر به او تعلق می گیرد .

سوال : اگر زوجه مهریه ی خود را ببخشد آیا امکان رجوع دارد ؟

پاسخ :مکررا از وکیل مهریه در مشهد این سوال پرسیده می شود که در پاسخ باید گفت به طور کلی برای بخشیدن مهریه سه حالت متصور است :

۱-هبه ی غیر معوض     ۲-هبه ی معوض    ۳- ابراء

در هبه ی غیر معوض زن بدون هیچ عوضی مهریه اش را بذل می کند که در این مورد زوجه همیشه میتواند به مابذل رجوع کند .

هبه ی معوض آن است که زوجه در مقابل عوض مهریه اش را ببخشد ، در این صورت اگر عوض داده شده باشد طبق ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی هبه قابل رجوع نیست . ولی اگر هبه در مقابل طلاق باشد در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند زوج هم می تواند به زوجیت رجوع کند و طلاق از بائن به رجعی تبدیل می گردد .

در ابراء، ذمه ی زوج را نسبت به مهریه ساقط می کند و او را بری الذمه می کند .ابراء نوعی اسقاط دین به شمار می رود . اصولا اگر مهریه دین باشد مشمول ابراء خواهد شد و اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه ی خود را ابراء نماید امکان رجوع برای وی وجود ندارد .

نکته ی مهم که بهترین وکیل مهریه در مشهد تظهار می دارد آن است که برای دریافت،ابراءو هبه ی مهریه نیازی به اجازه ی پدر زوجه نیست .تنها مدارکی که نیاز می باشد سند ازدواج ،مدارک شناسایی و زوجه ای که در صحت و سلامت کامل جسمانی و عقلانی باشد .

اینکه دریافت مهریه از کدام طریق صورت گیرد به شرایط زوجین بستگی دارد که وکیل مهریه در مشهد میتواند آن را تشخیص دهد و روش درست را به شما بگوید .بنابراین زوجه میتواند جهت گرفتن مهریه از روش های مذکور به وکیل مهریه در مشهد مراجعه نموده و زوج نیز میتواند جهت آگاهی از اینکه چه اموالی قابل توقیف هستند و چه اموالی مستثیات دین به شمار می آیند با بهترین وکیل طلاق و مهریه در مشهد مشورت نمایند .

راه های اجرایی مطالبه مهریه :

مهریه چه در سند ازدواج چه به صورت سند عادی باشد از وظایفی است که بر عهده ی شوهر است و باید پرداخت کند.در صورت عند المطالبه بودن آن زوجه هر زمان حق درخواست مهریه خود را دارد و اگر زوج از دادن مهریه خودداری کند.

از اموال زوج گرفته می شود در صورت نداشتن اموال به صورت قسطی باید بپردازد . حتی اگر زوج در صورت قسطی کردن هم در پرداخت آن ناتوان باشد ، تا زمانی که زوج از تنگدستی در بیاید دادن مهریه معلق می ماند.در مهریه عندالاستطاعه چنانچه زن تقاضای مهریه نماید باید ثابت کند که دارایی های مرد در حدی است که توان پرداخت مهریه را دارد.

 

همیشه به خاطر داشته باشید مسائل مشابه حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارند

بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی و  وکیل مهریه در مشهد هیچ گونه اقدامی انجام ندهید

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مورد مهریه با شماره های موسسه در ارتباط باشید ، لطفا تماس در حد ۱ دقیقه و ۱ سوال باشد / سپاس

 

سوالات متداول در مورد مهریه

چه زمانی می شود مهریه عندالاستطاعه را مطالبه کرد ؟

پاسخ:

زمانی که مرد توان و استطاعت مالی داشته باشد مهریه عندالاستطاعه هنگامی که شوهر توان و دارایی لازم برای پرداخت را داشته باشد گفته می شود .زن و مرد می توانند مهریه را به صورت زمان دار ( موجل ) تعیین کنند.

با این وصف پرداخت مهریه در زمانی که توافق شده می باشد و زوجه قبل از آن حق مطالبه آن را ندارد.اگر برای پرداخت مهریه زمان مشخص نشده باشد مهریه عند المطالبه است.

 

تفاوت مهریه عند المطالبه با مهریه عند الاستطاعه در چیست ؟پاسخ:

در مهریه عند المطالبه به این گونه است که به هنگامی که زن به عقد مرد در می آید قادر به گرفتن مهریه خود می باشد.در هر زمانی که باشد باید مرد مهریه را پرداخت کند.

در صورتی که مهریه عندالاستطاعه زمانی مرد می تواند مهریه را پرداخت کند ، که از نظر مالی توان پرداخت را داشته باشد بنابراین پرداخت آن به استطاعت و توان مرد بستگی دارد.

مهریه چیست ؟

پاسخ:

طبق قانون هر چی که مالکیت داشته باشد و بتواند جز دارایی خود به حساب آورد مهریه محسوب می شود .

زوجه بعد از ازدواج توسط مهریه از نظر مالی حمایت می شود.

چه از نظر شرع چه از نظر قانون هیچ حداقل و حداکثری برای مهریه وجود ندارد.

زوج حداقل نسبت به مهریه عندالمطالبه باید از همان زمان عقد قدرت پرداخت را داشته باشد.

 

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

در قانون آمده است که :

مهریه اگر در هنگام وقوع عقد ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد

طبق مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وصول می شود.اگر مهریه از ۱۱۰ سکه بیشتر باشد برای مازاد مهریه در صورتی که زوج بتواند پرداخت کند ، مازاد آن در نظر گرفته می شود و گرنه از مازاد آن چشم پوشی می کنند. همچنین رعایت مقررات نسبت به اینکه مهریه را به نرخ روز محاسبه کنند الزامی است. نکته حال باید بگوییم که ماده ۲ نحوه ی اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۷۷ نسخ شده استو ماده ۳ قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی تصویب شده است.بر طبق این ماده می توان بیان کرد که :اگر گرفتن مهریه از راه هایی که ذکر شده امکان پذیر نباشد زوجه تقاضا می دهد تا زمانی که حکم مهریه یا قبول اینکه زوج معسر است ( توانایی پرداخت مهریه را ندارد ) ،و ادعای اعسار دارد یا اینکه زوجه رضایت دهد حبس می شود.

حبس ناشی از مجرمیت با حبس محکومیت مالی چه تفاوتی دارد ؟

از این طریق با هم متفاوت هستند که بر خلاف حبس مجرمیت ، حبس ناشی از محکومیت مالی تا زمانی که زوجه مهریه خود را نگیرد یا نسبت به زوج رضایت ندهد ،یا اعسار ثابت نشود زوج در حبس باقی می ماند.

شاخص تعیین مهریه

امروزه به دلیل اینکه ارزش پول کاهش پیدا کرده است مهریه هایی که وجه نقد می باشند به نرخ روز محاسبه می شود.شاخص تعیین مهریه به نرخ روز از طریق بانک جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای تورم تعیین می شود و افرادی که می خواهند مهریه خود را بگیرند با توجه به سالی که تقاضا می کنند ، به نرخ روز مهریه دریافت می کنند . نکته مهریه می تواند ملکی باشد که زوج تعهد دهد که زمان آینده برای زوجه تهیه کند . البته برای تعیین چنین مهریه ای لازم است مشخصات بخصوص مساحت و اوصاف ملکی ، که زوج تعهد به خرید آن در زمان آینده را کرده ذکر شود تا در آینده با توجه به اوصافی که ذکر شده بتواند ملک را دریافت کند .

 

1 دیدگاه دربارهٔ «وکیل مهریه در مشهد»

  1. بازتاب: وکیل تعدیل مهریه در مشهد - وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد - 09153104004

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس 09156024004