وکیل مهریه در چناران

وکیل خوب مهریه در مشهد

وکیل مهریه در چناران

 

 

مهریه بیشتر از ١١٠ سکه

* نگاه تحلیلی وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل مهریه در مشهد نسبت به شرایط گرفتن مهریه بیش از ۱۱۰سکه >>>

* در دین مبین اسلام و آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نگردیده ‌است “وکیل مهریه در مشهد” ، بلکه این موضوع به توافق زن و شوهر بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد، “وکیل خانواده در مشهد” مثل :سکه، طلا، خانه ، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .

 

وکیل مهریه در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* در قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید “وکیل خانواده در مشهد” ، حداکثر حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ١١٠ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج “وکیل مهریه در مشهد “دانست.

* مهریه‌های تا ١١٠ سکه نیازی به اثبات زوجه مبنی بر استطاعت زوج نیست در این مرحله زوج باید خودش در دادگاه عدم استطاعتش را در پرداخت مهریه اثبات “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” کند.

* در مهریه‌های بیش از ١١٠ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج توانایی پرداخت این تعداد سکه را “وکیل پایه یک در مشهد” دارد.

* درباره مهریه عندالاستطاعه نیز زمانی که زوجه ثابت کند که مرد استطاعت پرداخت مهریه تعیین شده را دارد زوج ملزم به پرداخت خواهد “وکیل خوب در مشهد” شد.

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

* مهریه عندالاستطاعه، زمان پرداخت مهریه مشخص نیست “وکیل مهریه در مشهد” و از نظر تئوری صحت و عدم صحت آن در میان حقوقدانان اختلاف نظر است، اما زوجه که این شرط را قبول می‌کند باید بپذیرد که هر زمانی که زوج اعلام عدم استطاعت مالی داشته باشد نمی‌تواند از وی مطالبه مهریه داشته “وکیل حقوقی در مشهد” باشد.

* مدارک لازم برای مطالبه مهریه

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی از جمله مدارکی هستند که برای مطالبه مهریه مورد نیاز است.

* نحوه وصول مهریه
برای وصول مهریه می‌توان از چند طریق اقدام کرد:

١- تنظیم و ارسال اظهار نامه از سوی زن به شوهر در جهت پرداخت دین.

٢- اجرای ثبت

٣- دادگاه‌

 

* زمانی که حکم دادگاه در مرحله بدوی در جهت محکومیت زوج صادر شد. زوج می‌تواند ظرف مهلت ٢٠روز تجدید نظر خواهی نماید “وکیل دادگاه تجدید نظر در مشهد “. زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد ، زوجه، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال کند، یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند‌” وکیل اعسار در مشهد “، به زندان می‌رود‌، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود، دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد‌.

* اظهارنامه : نوعی اوراق چاپی در دادگستری است که از دو ستون خواهان و خوانده تشکیل شده “بهترین وکیل در مشهد” است. خواهان (زوجه) ، اظهارات خود را در مورد درخواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد “وکیل پایه یک در مشهد” وآن را برای خوانده (زوج) از طریق دادگاه می‌فرستد .

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت اما از پرداخت آن خودداری کرد‌ ، زوجه مهریه خود را به اجرا می‌گذارد، چنانچه ظرف مدت ١٠ روز، زن دارایی شوهر را معرفی کند “وکیل مهریه در مشهد “، فوری نسبت به توقیف آنها اقدام می‌شود، اگردارایی زوج فقط درآمد وی باشد‌، تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق می‌گیرد، تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت “وکیل حقوقی در مشهد” شود.

 

مرد تا پرداخت کامل مهریه زن نمی‌تواند از کشور خارج شود” وکیل ایرانیان مقیم خارج در مشهد” اما در صورتی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را می‌فروشد و مهریه از این طریق پرداخت “وکیل املاک در مشهد” می‌شود.
اگر مرد توانایی مالی نداشت‌، زن می‌تواند به دادگاه خانواده “وکیل خانواده در مشهد “مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر استرداد مهریه به دادگاه “وکیل مهریه در مشهد” بدهد.

دادگاه به دادخواست او رسیدگی “وکیل دادگاه در مشهد” می‌کند در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد‌، دادگاه حکم به پرداخت مهریه “وکیل مهریه در مشهد “می‌دهد.

* جهت انتخاب بهترین وکیل دادگستری در مشهد برای وصول مهریه و اجرای مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه میتوانید با موسسه حقوقی و داوری حق تماس بگیرید.

تماس 09156024004