وکیل پرونده قصاص در مشهد

وکیل کیفری در مشهد

وکیل پرونده قصاص در مشهد

قصاص چیست؟

به گفته وکلا قصاص نوعی مجازات در قانون قصاص است. قصاص در لغت یعنی مجازات و تلافی کردن به علت وقوع یک حادثه. طبق قانون مجازات اسلامی قصاص یعنی مجازات جنایت عمدی به نفس و اعضا و منافع است.

طبق قانون قصاص با توجه به میزان جرمی که اتفاق افتاده برای اشخاص تعیین می شود .

انواع قصاص:

قصاص نفس : به قتل عمدی قصاص نفس می گویند.
قصاص عضو : به جنایت قطع عضو و جرح قصاص عضو می گویند.

مجازات قصاص:

در اصطلاح حقوقی قصاص یعنی قتلی که به دنبال قتل دیگر می آید.
و یا به عبارت دیگر یعنی پیگیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده همان جنایات وارد شده بر مقتول بر جانی وارد کند.
گاهی اوقات افراد جامعه قصاص را با اعدام اشتباه می گیرند. اگرچه هر دوی آنها مجازاتی از دسته مجازات بدنی و فیزیکی برای مجرم است اما در اعدام معقوله ی سلب حیات مورد نظر قانون است در صورتی که در حکم قصاص هم در خصوص سلب حیات و هم در خصوص اعضای بدن به کار می رود.
مجازات اعدام غیر قابل گذشت است اما مجازات قصاص حق اولیای دم است و جز جرایم قابل گذشت است.

 

تفاوت قصاص با اعدام

۱.اعدام باعث سلب حیات می شود اما قصاص هم باعث سلب حیات شود هم قطع عضو شخص.
۲. اعدام از طرف مدعی العموم با اقامه دعوا انجام می شود اما قصاص با درخواست اولیای دم امکان پذیر است.
۳. نقطه نظر اصلی در قصاص جرایم مستوجب القصاص است اما در اعدام ممکن است جرایم مستوجب حد، تعزیر یا بازدارنده باشد.
۴. مجازات اعدام مجازات عمومی تر است و میتوان در بسیاری از مجازات ها مانندقتل به آن حکم داد.
۵. حکم مجازات قصاص از سوی قاضی صادر می شود اما حکم مجازات اعدام از سوی دادستان صادر می شود.
۶. مجازات قصاص قابل بخشش است اما مجازات اعدام به دلیل اینکه از سوی قانونگذار تعیین می شود غیر قابل بخشش است.
۷. اجرای حکم اعدام برای همه یکسان و به یک شکل است اما نحوه اجرای قصاص با توجه به نوع جرمی که اتفاق افتاده متفاوت است.
۸. مجازات اعدام یک مجازات تعزیری یا بازدارنده است که با صلاحدید قانونگذار برای تنبیه مجرم صورت می گیرد اما مجازات قصاص نوعی مجازات حدی است که نوع و میزان آن را شرع تعیین می کند.

 

عواملی که باعث ساقط شدن حکم قصاص می شوند :
حکم قصاص در چهار صورت ساقط میشود:
۱. گذشت اولیا دم
۲.ایجاد شبهه
۳.مطالبه دیه
۴.از بین رفتن محل قصاص
ارثیه زنان از ملک و زمین

شرایط قصاص قاتل:

۱.مساوی بودن در دین : اگرمقتول کافر باشد و قاتل مسلمان باشد مجازات نمی شود. اما اگر قاتل عادت به قتل کافران کند مجازات می شود . کافر در برابر کافر به قصاص محکوم می شود.
۲.نداشتن رابطه پدر و پسری: اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل برساند قصاص نمی شود فقط محکوم به پرداخت دیه میشود.
۳.مساوی بودن در عقل: اگر مقتول مجنون باشد قصاص نخواهد شد.
۴.مهدورالدم نبودن مقتول: مهدورالدم شخصی است که به علت انجام زنا،محاربه، دشنام به معصومین و مرتد شدن از دین خونش هدر است.قتل این شخص قصاص ندارد.

شرایط لازم برای قصاص عضو:

طبق ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی برای قصاص عضو باید شرایط زیر رعایت شود:
۱. مساوی بودن درسالم بودن عضو مورد قصاص یا جنایت
۲.قصاص باعث تلف جانی یا صدمه دیگری نشود
۳. مساوی بودن محل عضو مجروح یا مقطوع
۴.تساوی در اصلی بودن اعضا
۵. مساوی بودن قصاص با مقدار جنایات

موانع اجرای قصاص:

گاهی اوقات مسائل و موانعی منجر می شود که به صورت موقت در انجام قصاص صبر بر صورت بگیرد این موانع عبارتنداز:
۱. باردار بودن محکوم به قصاص: اگر زن محکوم به قصاص باشد و باردار باشد حکم اجرای قصاص به تعویق می افتد چه ارتکاب جرم قبل از باردار شدن باشد و چه بعد از باردار شدن، چه فرزند مشروع باشد یا نامشروع . تا زمان وضع حمل اجرای حکم به عقب می افتد زیرا حیات فرزند به حیات مادرش وابسته است.
۲. فرار قاتل و عدم دسترسی به او
تماس 09156024004