گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه

گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه

گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه

نفقه زن و فرزند، یک نهاد حقوقی در قانون مدنی است. بر اساس این نهاد، شوهر مسئول پرداخت نفقه به زن و پدر مسئول پرداخت نفقه به فرزند می‌باشند. این وظیفه پرداخت نفقه به عنوان یک تعهد قانونی در نظر گرفته شده است. اگر این افراد این وظیفه را اجرا نکنند، ممکن است با اجرای اقدامات قانونی مواجه شوند.

یکی از اقدامات قانونی که می‌تواند برای اجبار افراد به پرداخت نفقه زن و فرزند صادر شود، حکم جلب است. حکم جلب یکی از ضمانت‌های اجرایی در دعاوی حقوقی و کیفری است که توسط دادگاه صادر می‌شود. این حکم می‌تواند به منظور تضمین پرداخت نفقه معوقه یا ایام گذشته صادر شود یا به منظور اجرای نفقه جاری پس از شکایت از ترک انفاق (در صورتی که شخص ملزم به پرداخت نفقه ترک کرده باشد) به کار گرفته شود. اما برای صدور حکم جلب، باید شرایط مشخصی وجود داشته باشد و این شرایط باید توسط قانون یا مقررات مربوطه تعیین شده و اثبات و احراز گردند.

 

شرایط گرفتن حکم جلب ندادن نفقه

گرفتن حکم جلب، تنها در صورت وجود شرایط آن، امکان پذیر، خواهد بود.

شرایط گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه معوقه زن:

 1. حکم دادگاه: در این مورد، حکم دادگاه باید قطعی شده باشد و حداقل ۲۱ روز از زمان صدور حکم گذشته باشد.
 2. اجراییه حکم: زن باید اجراییه حکم را از دادگاهی که حکم را صادر کرده است، دریافت کند.
 3. خودداری مرد: مرد باید علی رغم ابلاغ اجراییه به وی و پس از گذشت ۳۰ روز از ابلاغ، از دادن نفقه معوقه زن خودداری کند.
 4. عدم مالی توقیف‌پذیر: مرد باید اموالی به جز موارد مستثنیات دینی نداشته باشد که قابل توقیف باشند.

شرایط گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه معوقه فرزند:

 1. فرزند باید نفقه معوقه نداشته باشد و تنها نفقه جاریه در خصوص او وجود داشته باشد.
 2. اگر پدر یا مسئول پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه از پرداخت نفقه جاریه خود خودداری کند، فرزند می‌تواند بابت نفقه پرداخت نشده پس از صدور حکم دادگاه اقدام کرده و اجرای حکم را درخواست کند.
 3. در صورت عدم وجود مالی برای توقیف، فرزند می‌تواند تقاضای صدور حکم جلب برای اجبار به پرداخت نفقه را داشته باشد.

شرایط گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه جاری زن و یا فرزند:

 1. زن یا فرزند باید شکایت کیفری ترک انفاق را داشته باشند.
 2. منفق (شخص موظف به پرداخت نفقه) باید دارای توان و استطاعت مالی کافی برای پرداخت نفقه باشد، در حالی که زن یا فرزند مالی نداشته و توانایی مالی برای تامین نیازهای خود را نداشته باشند.
 3. منفق، با وجود توان مالی، از پرداخت نفقه جاری زن یا فرزند خودداری کند.
 4. توان مالی منفق، توسط شاکی (زن یا فرزند) به محکمه ثابت شده باشد.

به این ترتیب، شرایط گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه در موارد معوقه زن، معوقه فرزند، و نفقه جاری زن یا فرزند در قانون مدنی و قانون مجازات تشریح شده‌اند. این شرایط به منظور حفظ حقوق مالی زنان و فرزندان و اجبار افراد به اجرای تعهدات مالی خود در موارد مختلف تعیین شده‌اند.

 

مدارک لازم برای حکم جلب ندادن نفقه

برای گرفتن حکم جلب برای ندادن نفقه، خواستاران باید از مدارک مورد نیاز پیروی کنند. این مدارک عبارتند از:

 1. مدارک هویتی: افرادی که خواستار گرفتن حکم جلب هستند، باید مدارک هویتی معتبری مانند کارت ملی یا شناسنامه داشته باشند. این مدارک برای تشخیص هویت شما در مقام قانونی بسیار حیاتی هستند.
 2. رای صادره قطعی از سوی دادگاه: برای اثبات حکم دادگاه برای پرداخت نفقه، شما باید رای قطعی صادر شده از دادگاه مربوطه داشته باشید. این رای به عنوان مدرک اساسی برای تأیید موقعیت حقوقی نفقه ای استفاده می‌شود.
 3. اجرائیه صادر شده در خصوص رای قطعی: این مدرک معمولاً به عنوان اجرائیه حکم یا اجرائیه رسمی نیز شناخته می‌شود. اجرائیه حاوی جزئیات اجرایی حکم دادگاه برای پرداخت نفقه معوقه یا نفقه جاری می‌باشد و مشخص می‌کند که چگونه و کیفیت اجرای حکم انجام خواهد شد.

این مدارک اساسی هستند و باید با دقت نگهداری شوند تا بتوانید به درخواست صدور حکم جلب برای ندادن نفقه بپردازید. همچنین، ممکن است در موارد خاص دیگر مدارکی نیز مورد نیاز باشند، بنابراین مشاوره از یک وکیل یا مشاور حقوقی می‌تواند به شما کمک کند تا به درستی با روند حکم جلب آشنا شوید و تمامی مدارک مورد نیاز را به دست آورید.

تماس 09156024004