طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی یعنی در یک زمان زن و مرد برای جدایی با هم به توافق و رضایت می رسند. این توافق در رای دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی خواهد داشت.

طلاق توافقی کمی پیچیده است و باید زن و مرد بیش از صدور حکم طلاق توافقی به سازش و مصالحه برسند. ضمن اینکه از یک وکیل تخصصی درباره حق و حقوق قانونی خود کمک بگیرند.

<<<وکیل طلاق توافقی در مشهد>>>

مدت زمان انجام طلاق توافقی

طلاق توافقی زمانی به وقوع می پیوندد که زن و مرد هر دو نسبت به این امر توافق که در این صورت مراحل طلاق توافقی با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد پذیرفت. این را بدانید از لحاظ زمانی وقت کمتری را می‌گیرد. که به طور عادی ۴ تا ۶ ماه پرسه طلاق زمان می‌برد و اگر طلاق توسط وکیل متخصص طلاق توافقی در مشهد انجام پذیرد در زمان صرفه جویی شده و این مدت زمان بین ۱۰ تا ۲۰ روز خواهد بود. و مزیت طلاق توافقی یا طلاق فوری اینست که قبل از بروز مسائل عاطفی و اخلاقی شدید بین طرفین و فرزندان آنها با توافقات حاصله جلوی بسیاری از حرمت شکني ها گرفته شده و از بقیه انواع طلاق ها مانند: طلاق یکطرفه توسط مرد یا در مواردی به صورت استثنا از سوی زن آسان تر بوده و دارای اثرات سوء روانی کمتری میباشد.

<<<وکیل طلاق فوری در مشهد>>>

مهم ترین توافقات زن و مرد در طلاق توافقی

مهم ترین مسائلی که زن و مرد باید برای آن توافق برسند:

+ توافق بر جدایی
+ توافق بر حضانت فرزندان
+ توافق بر مهریه و امور مالی زن
+ توافق بر نحوه ملاقات فرزندان
+ توافق بر میزان نفقه فرزندان

مراحل طلاق توافقی در مشهد

+ انجام مشاوره روانشناسی در مراکز بهزیستی و غربالگری مجاز معرفی شده برای طلاق توافقی الزامی است و از طریق سایت تصمیم می توانید ثبت نام کنید و اگر مایل به شرکت در این جلسات مشاوره نیستید می توانید با وکیل طلاق توافقی و طلاق فوری در مشهد تماس بگیرید.

+ در صورتی که مشاوره تشخیص داد که روند زندگی زوجه به صلاح نیست که گواهی عدم سازش صادر می‌کند این جلسات ۵جلسه و به مدت ۴۵ روز خواهد بود.

+ بعد از صادر شدن گواهی عدم امکان سازش، پرونده به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارجاع می‌شود و دادخواست طلاق توافقی بایستی توسط زوجین ثبت گردد.

+ بر اساس محل زندگی مشترک زوجین، به شعبه دادگاه صالح ارجاع می گردد.

+ دادگاه مدارک را بررسی می کند و گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند و از زوجه می‌خواهد که برای آزمایش عدم بارداری به آزمایشگاه مراجعه کند.

+ بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، این دادنامه سه ماه اعتبار دارد تا زوجین به محضر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق بروند و بعد از این مدت دادنامه باطل می‌شود و باید دوباره مراحل را از ابتدا شروع کرد.

  • در صورتی که می خواهید بدون حضور در دادگاه مراحل طلاق توافقی را طی کنید؛ مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

انجام مراحل طلاق توافقی در مشهد بدون حضور در دادگاه

نکات مهم جدایی تفاهمی از نظر وکیل طلاق توافقی در مشهد

در صورتی که حتی یک مورد از مواد مندرج در فرم طلاق توافقی مورد رضایت یکی از طرفین نباشد طلاق توافقی صورت نخواهد گرفت.

اگر حق اسقاط اعتراض و تجدیدنظر و فرجام خواهی در فرم توافقنامه زوجین ثبت نشده باشد بعد صدور دادنامه، اجرای حکم ۴۴ روز بیشتر زمان خواهد برد تا بتوان حکم طلاق را اجرا نمود.

اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد می‌تواند برای طلاق توافقی اقدام کند البته در وکالتنامه شرط “قابل توکیل به غیر” لحاظ شده باشد در غیر اینصورت وکالتنامه اثر قانونی ندارد.

اگر زن باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد و بدون ازدواج دوم می‌تواند شناسنامه سفید بگیرد.

اگر زن در توافقنامه طلاق، مهریه خود را بخشیده باشد حتما باید در حکم دادگاه ذکر شود در غیر این صورت زن در زمان عده می تواند از طلاق رجوع کند و همسر خود را طلاق ندهد.

اگر زن در زمان عده به مهریه رجوع کند مرد هم می‌تواند از طلاق رجوع کند.

چنانچه زن مهریه را ابرا کرده باشد در زمان عده هم نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.

طلاق فوری در ۱۰ تا ۲۰ روز در مشهد با وکیل متخصص طلاق توافقی در مشهد.

 

* در جهت تعیین وقت و مشاوره با وکیل متبحر و با تجربه در زمینه طلاق توافقی در مشهد با شماره ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ تماس بگیرید.