طلاق توافقی ۱۰تا ۲۰ روز در مشهد

وکیل طلاق توافقی

* رضا حسینی برج ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ *

 

مراحل انجام طلاق پس از اخذ وکالت در طلاق توسط زن >>>

زوجه با مدارک کامل مثل وکالتنامه طلاق ، عقدنامه یا رونوشت آن ، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی خود و ترجیحا کپی شناسنامه و کارت ملی شوهر ، به وکیل خانواده خوب مراجعه می کند وکیل دادگستری با توجه به وکالتی که زن از شوهرش دارد از وی وکالت می گیرد و در واقع وکیل شوهر همان وکیل دادگستری است و به عنوان وکیل زوج ( شوهر ) می تواند همراه با زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت نماید . زوجه با وکالتی که از شوهرش دارد نمی تواند به تنهایی اقدام نماید.

نقش وکیل طلاق توافقی مشهد در پرونده طلاق >>>

وکیل طلاق توافقی بعد از انجام مشاوره توسط موکل نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام می کند و در جلسه رسیدگی به جای موکل شرکت نموده و از صفر تا صد پرونده را پی گیری و به نتیجه می رساند موسسه حقوقی حق جویان اماده است تا بهترین مشاوره را به شما ارایه دهند و بهترین وکلای ایران برای پیگیری پرونده شما اماده خدمت هستند.
زمانی که ادامه زندگی مشترک بنا به دلایلی برای زن و مرد سخت باشد ، می توانند برای خاتمه دادن به زندگی خود به صورت توافقی از هم جدا شوند . در واقع قانونگذار طلاق را فقط با اراده مرد بیان داشته است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند از همسر خود جدا شود . اما بنا به دلایلی نیز طلاق از طرف زن را نیز مقرر داشته است که نیازمند اثبات دلایل در محکمه می باشد . در طلاق توافقی نیز زوجین باید در تمام موارد مربوط به زوجیت مانند مهریه ، حضانت ، جهیزیه ، ملاقات با فرزندو… توافق داشته باشند .
دادگاه در این مورد گواهی عدم امکان سازش صادر میکند.

سوابق قانون گذاری برای طلاق >>>

در این مقاله به سوابق قبلی قانونگذاری در باره طلاق می پردازیم که برای وکلای محترم و کارآموزان و سایر حقوقدانان مثمر ثمر خواهد بود.
آرای وحدت رویه و آرای محاکم بدوی و تجدید نظر قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۳ شهریورماه ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام  می باشد.

موضوع استفساریه:

نظر به اینکه در مورد تبصره ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» که با اصلاحاتی در تاریخ ۱۳۷۱/ ۸ / ۲۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره ۳ قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و مهر و غير آن (که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره ۶ آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و در حقیقت تبصره ۶ مصداق برای تبصره ۳ تعیین می کند، و مکمل آن است. و جمع دیگر معتقدند که تبصره ۶ مستقل از تبصره ۳ هست و اجرت المثل و نحله که در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد. مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

این موضوع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۲۹- ۱۳۷۳/ ۹ / ۲۷
بهترین وکیل طلاق در مشهد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۳ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/ ۱۲ / ۲ قوه قضائیه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. یکی از شرایطی که بند (۳) از ماده (۴) آیین نامه
اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
۱۳۷۱ / ۱۲ / ۲ برای داوران منتخب یا منصوب در نظر گرفته است، حداقل ۴۰ سال تمام برای آنها است به نحوی
که لحاظ این شرط برای داور یا داوران خلاف شرع بوده و از سویی خارج از اختیارات مصوبین آیین نامه می باشد
. بناء عليهذا ابطال این بند از آیین نامه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

مشاوره حقوقی قبل از انجام هر کاری با وکیل طلاق توافقی مشهد لازم است.
مشاوره تلفنی با وکیل طلاق توافقی مشهد است . وکیل طلاق توافقی مشهد-تماس مستقیم با وکیل طلاق توافقی مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

پاسخ اداره حقوقی :

مستشار اداره كل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره
۷/ ۶۷۰۸ / ۱۸۷۵ مورخ ۱۳۸۱/ ۹ / ۱۱ اعلام داشته اند، نظر به اینکه قانون مدنی اصلاحی سن رشدرا برای مردان ۱۸ سال قرار داده است و برای غایت و استمرار رشد قید سنی معین نگردیده است.
لذا تأکید بر اینکه داور منصوب یا منتخب باید چهل سال داشته باشد افراد ذینفع را از بهره مندی داوری کسان و نزدیکان خود که دارای سنین ۱۸ تا ۳۹ سالگی هستند محروم می کند و ضرورتا افراد مورد وثوق به لحاظ قلت سن باید جای خود را به افراد احيانا غریبه و نااشنا که شاخص
سنی مزبور را دارند سپرده و چنین جابجایی به اصل داوری که اشراف به اوضاع و احوال طرفین دعوی را دارد صدمه می زند. بدیهی است چنین اقدامی قهرا دسته ای از واجدین مورد قبول شخص را از حیطه انتخاب دور می دارد و چنین ممانعتی منافی با حقوق مسلم شهروندان است لذا قید سن . به صورت
محتوم برای داور مورد نالازمی به نظر می رسد و در این مورد صرف سن رشد و متاهل بودن داور کفایت دارد.

وکیل طلاق توافقی مشهد
بهترین وکیل طلاق در مشهد

اعلام دبیر شورای نگهبان :

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۸۳۳۰۸۱۱۰ مورخ ۱۳۸۳/ ۱ / ۲۰ اعلام داشته اند موضوع بند (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ ۱۳۸۱ / ۱۲ /۲ در جلسه ۱۳۸۳ / ۱ / ۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رای هیات عمومی

[ رأی شماره / ۲۰۷ / ۸۱ – ۱۳۸۳/ ۲ / ۲۸ روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۵۹- ۱۳۸۳/ ۳ / ۱۳]
الف – طبق و ونظریه شماره ۸۳٫۳۰۷۱۱ مورخ ۱۳۸۳/ ۱ / ۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد.
ب _ علاوه بر اینکه وضع قاعدۀ آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن
دارد و قانونگذار به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ بررسی صلاحیت حکمین را بر اساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به عهده مرجع قضائی ذیصلاح محول کرده است، اساسا اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهیه وتصویب آیین نامه اجرائی آن تبصره مفهم وضع قواعد آمره در باب تعیین سن حکمیت نیست. بنابراین، بند ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختیارات مقرر در تبصره مذكور تشخیص داده می شود و مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالتاداری ابطال می گردد.

وکیل طلاق توافقی مشهد
بهترین وکیل طلاق در مشهد

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

سؤال :
زن و شوهری به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم
طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۷/ ۲۹۸۸- ۱۳۷۸/ ۴ / ۲۱ روزنامه رسمی شماره ۱۷۸۱۳- ۱۳۸۵/ ۲ /۹
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند
(ب) ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در مورد مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.
شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ به محكوم له است.
بهترین وکیل طلاق در مشهد

* در نکاح موقت نحوه پایان یافتن عقد ازدواج موقت آیا طلاق دارد یا ندارد ؟

وکیل طلاق توافقی مشهد
در حقوق ایران ، علاوه بر عقد ازدواج دائم، عقد نکاح موقت هم وجود دارد که، به رسمیت شناخته شده است و قانون از ازدواج موقت به عنوان نکاح منقطع نام برده است.
بعضی از مقررات عقد ازدواج موقت با عقد ازدواج دائم فرق دارد؛ برای مثال، در عقد ازدواج موقت امکان طلاق وجود ندارد بلکه رابطه‌ی ‌زن و مرد که با عقد
به‌ وجود‌ آمده با عوامل دیگری از بین می‌رود:

* تفاوت ازدواج دایم با موقت :

الف _ یکی از تفاوت‌های عقد ازدواج موقت (صیغه) با عقد ازدواج دائم در این است که عقد ازدواج موقت همان‌ طور که از نامش پیداست، برای مدتی معین است و در زمان جاری شدن عقد نکاح ، یک مدت مشخص (مثلا ۸ ماه) برای آن تعیین می‌شود؛ طبق ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی، مدت نکاح موقت باید کاملا معین شود. با گذشت مدت عقد منقضی می‌شود . بنابراین اگر زن و مردی بعد از عقد موقت می‌خواهند به این رابطه پایان بدهند، یک راهش این است که منتظر بمانند تا مدت عقد، خود‌به‌خود تمام شود
ب _ اگر مدت عقد موقت طولانی‌تر (مثلا چند ساله) است، منتظر‌ماندن برای تمام شدن مدت عقد شاید مطلوب زوجین نباشد، همان‌طور که گفتیم امکان این هم که مرد، زن را طلاق بدهد وجود ندارد. در این صورت چه می‌توان کرد؟ وکیل طلاق توافقی مشهد پاسخ اینکه شوهر می‌تواند در هر زمان در طول مدت عقد موقت، برای پایان دادن این رابطه زوجیت، از بذل مدت استفاده کند؛ یعنی مدت باقی مانده را به زن ببخشد و رابطه‌ای را که بین آن‌ها وجود دارد قطع کند.

پایان دادن مدت عقد موقت توسط زوجه در فرض داشتن وکالت در بذل مدت :

سؤال :
آیا زن می‌تواند این رابطه را مانند مرد پایان دهد اگر نه راه پایان دادنش چیست ؟

پاسخ :
زن نمی تواند مثل مرد پایان دهد مگر اینکه از طرف مرد وکیل باشد درصورتی‌که در عقد موقت، شرط شده باشد که زن از جانب مرد وکالت در بذل مدت دارد یا این‌که بعد از عقد، یک وکالتنامه تنظیم شود که به زن حق بذل مدت بدهد، در این صورت زن هم می‌تواند به این رابطه پایان دهد.
اما اگر چنین شرطی نشده باشد و وکالت شوهر به زن منتفی باشد ، اگر ادامه زندگی مشترک برای زوجه عقد موقت با دشواری و مشقت فراوان همراه باشد، و عسر و حرج وجود داشته باشد زن می تواند به استناد وضعیت عسر و حرج و با ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه خانواده مراجعه نماید و از دادگاه تقاضای الزام زوج به بذل مدت باقیمانده نکاح را بخواهد و دادگاه خانواده در صورت احراز عسر و حرج زن در ادامه زندگی زناشویی ازدواج موقت، حکم به الزام زوج به بذل باقی مانده مدت صادر خواهد کرد واگر زوج به اراده از اجرای حکم امتناع کند، نماینده دادگاه بنا به قاعده الحکم ولی الممتنع نسبت به اجرای حکم صادره اقدام خواهد کرد. و مدت را به جای زوج بذل می نماید. وکیل طلاق توافقی مشهد

تماس مستقیم با وکیل طلاق توافقی مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

شروط عقد نامه

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند
که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.

* در بند «الف» این عقدنامه‌ها آمده است:

ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با همسرش به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

* در بند «ب» سند نکاحیه آمده است :

زوج ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعای تخلف از شرط درخواست طلاق کند.

* شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند:

وکیل طلاق توافقی مشهد
بهترین وکیل طلاق در مشهد

* شروطی که زن میتواند به موجب آن تقاضای طلاق نماید :

۱- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه زوجه و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در سند نکاحیه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.اثبات این موضوع نیاز به ادله یقینی دارد.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است. در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم جنون مرد است مادامی که امکان فسخ برای وی وجود نداشته باشد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

سؤال: اگر زوج از اتهام کیفری تبرئه شود ،آیا زوجه میتواند برای طلاق به اتهام کیفری استناد نماید ؟
پاسخ: خیر ، باید حکم محکومیت قطعی کیفری داشته باشد.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود.
و حکم مجازات در حال اجرا باشد هم یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.
وکیل طلاق توافقی مشهد

۸- مورد دیگر شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد.
چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

* محکومیت قطعی زوج به دلیل ارتکاب جرم و رابطه آن با طلاق زوجه :

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود، نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

* ازدواج مجدد زوج و طلاق زوجه :

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.
زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند،
حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، خانواده زوجه می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد
با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید
ممکن است مرد در دفاتر اسناد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی
و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

نظر وکیل طلاق توافقی در مورد نازایی زن و ارتباط آن با مهریه

سوال :
اگر زوجه پس از تلاش جهت درمان نازایی باز هم باردار نشود و پزشکی قانونی اعلام نظر کند که زوجه هیچ وقت باردار نخواهد شد آیا زوج میتواند او را طلاق دهد و در صورت طلاق آیا میتوان گفت که تمام یا بخشی از مهریه به او تعلق نمی گیرد ؟

پاسخ :
مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که عیبی که در زن وجود دارد را نمیتوان به مهریه سرایت داد،
مهریه حقی است قانونی بر ذمه مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، و از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا اگر زوجه مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

* مهریه از نظر قانون مدنی :

برابر قانون مدنی به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و هر تصرفی که بخواهد میتواند بنمایند.
لذا در فرض سوال به هیچ عنوان عدم بارداری زن باعث سقوط مهر نمی شود
و در صورتیکه مرد بخواهد او را طلاق دهد باید مهریه و سایر حقوقات او را بپردازد.
با وکیل مهریه در مشهد تماس بگیرید ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

* وکیل طلاق توافقی مشهد در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور چه اقدامی انجام میدهد ؟

طلاق توافقی برای ایرانیان مقیم کشور خارجه چگونه است ؟

شخص ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکند برای اقدام به طلاق توافقی می بایستی از طریق کنسولگری ایران در ان کشور مراجعه کنند . و وکالت به یکی از وکلای باتجربه موسسه حق جویان بدهند .
در این صورت وکیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند و با تقدیم دادخواست طلاق توافقی و حضور در جلسه دادگاه و اعلام توافقات فی مابین طرفین ، دادنامه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و با ارائه این گواهی به یکی از دفاتر طلاق ، طلاق توافقی جاری و اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی می نماید . در این فرض نیازی به سپری شدن مشاوره و مدت مشاوره نمی باشد و در این مورد انجام مشاوره منتفی است .
اگر حتی یکی از زوجین در خارج از کشور مقیم باشد ، نیاز به انجام مشاوره قبل از طلاق نیست و برای این موضوع کافی است مدرکی که نشان دهد یکی از زوجین از کشور خارج شده به دادگاه ارائه شود .
در طلاق توافقی همه چیز باید مورد توافق طرفین باشد . وکیل بر اساس توافقات صورت گرفته رای طلاق اخذ می کند . و طرفین باید در مورد مهریه و حضانت و… توافق نمایند.

نکات قابل توجه از نظر وکیل طلاق توافقی مشهد

در خصوص حضانت طفل اگر توافقات بر خلاف مصلحت طفل باشد دادگاه اجازه دارد با رعایت مصلحت طفل تعیین تکلیف نماید .
در مواردی که پدر در ضمن طلاق توافق می کند که حضانت طفل بعد از سن هفت سالگی هم با مادر باشد هر گاه مادر در وضعیتی قرار بگیرد که نگهداری طفل برایش مشکل باشد یا به مصلحت طفل نباشد که تحت حضانت مادر باشد دادگاه مرد را ملزم به نگهداری و حضانت خواهد نمود .
ممکن است در ضمن طلاق توافقی ، زوجین توافق کنند که حضانت طفل با مادر باشد و نفقه را هم ایشان تقبل نماید اما چون حضانت علاوه بر اینکه حق طرفین است تکلیف پدر و مادر نیز هست و تکلیف پدر است که بعد از سن هفت سالگی حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و نفقه را هم بپردازد لذا در صورتی که از این جهت نگهداری و حضانت طفل دچار مشکل شود و مادر قادر به حضانت و نگهداری و انفاق نباشد پدر باید به تکلیفش عمل نماید و الا از طرف دادگاه ملزم خواهد شد .

توضیحات وکیل طلاق توافقی مشهد در مورد دعوای الزام به تمکین

زمانی که مرد دعوای الزام همسرش را به تمکین میدهد ، بایستی مقدمات تمکین فراهم باشد یعنی باید منزل و اثاث منزل را تهیه کند . معمولا دعوای تمکین به عنوان دعوای تقابل ، در مقابل دعوای نفقه مطرح می شود .

اگر اثاث البیت و مسکن فراهم نباشد ، دعوای مرد به شکست مواجه میشود و رد میشود . و اگر زوجه در فرض محکومیت به تمکین ، تمکین ننماید ، ناشزه محسوب میشود و نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد . و مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد نماید .
به مجرد انکه عقد نکاح واقع شد ، زن مالک مهر تعیین شده می باشد . و مطابق مقررات قانونی هر نوع تصرفی که بخواهد می تواند در مهریه خود انجام دهد .
اگر طلاقی صورت گرفته باشد و نزدیکی بین زوجین انجام نشده باشد ، مهریه نصف میشود . و اگر نزدیکی صورت گرفته باشد ، تمام مهر به زن تعلق می گیرد .
اگر مهریه در عقد نکاح دائم تعیین نشده باشد ، و قبل از انکه توافق بر میزان مهر شود ، نزدیکی صورت گیرد ، به زن مهر المثل تعلق میگیرد .
اگر عقد نکاحی که بین طرفین واقع شده است بنا به دلایلی محکوم به بطلان باشد ، و طرفین جاهل باشند
و نزدیکی هم صورت گرفته باشد ، در این فرض به زن مهر المثل تعلق می گیرد .
تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری برای طلاق توافقی ۱۰تا ۲۰روز ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

پشیمانی زوجه پس از اجرای طلاق خلعی و پاسخ وکیل طلاق توافقی مشهد :

سئوال :
یک ماه قبل طلاق خلعی گرفتم و یکصد سکه از مهریه ام را بذل کردم تا طلاق خلعی باشد حال پشیمان شده ام راهی برای رجوع وجود دارد یا خیر ؟ چه کار قانونی باید انجام دهم ؟

پاسخ :
شما در مدت عده می توانید به مابذل یا همان صد سکه ای که بذل کرده اید رجوع کنید در این صورت طلاق تبدیل به رجعی می شود و مرد اختیار دارد که یکصد سکه را بدهد و طلاق باقی باشد یا این که رجوع کند و شما را به زندگی برگرداند امکان رجوع در غیر این مورد برای ادامه زندگی وجود ندارد .

برای اینکه مرد مطلع شود که به مابذل رجوع کرده اید، اظهارنامه رسمی برای وی ارسال نمایید و به وی ابلاغ کنید که صد سکه ای را که بذل کرده اید را می خواید و از بذل خود رجوع کردید تصمیم با ایشان است که مهریه بدهد و طلاق جاری شده باقی بماند یا اینکه شما را به زندگی برگرداند و در صورت برگرداندن به زندگی، مهریه بر ذمه مرد خواهد بود.
تماس مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
برای ارسال اظهارنامه رسمی به دفاتر خدمات اکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

* طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط وکیل خانواده در مشهد رضاحسینی برج ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ *

تماس 09156024004