اعسار

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد اعسار اعسار در لغت به معنی تنگ دست و نیازمندشدن است. اعسار>>> حکم حضوری، قابل تجدید نظر، عدم تاثیر در تامین دادن معسر، باید در هر صورت تامین بدهد ... ادامه مطلب