شکار غیرقانونی در قانون مدنی

شکار غیرقانونی

شکار غیرقانونی در قانون مدنی جرم است؟

شکار یا نخجیر، کُشتن یا به چنگ آوردن موجودی زنده توسط موجود زنده دیگر است.

به کسی که شکار می‌کند نیز شکارچی یا نخجیروان گویند.

شکار جانوران توسط انسان برای تجارت شاملِ فروش پوست و مو، استخوان و عاج، گوشت

و دیگر اجزای بدن یا برای تفریح (به اسم ورزش) انجام می‌شود.

 

(بهترین وکیل جرایم شکار غیرقانونی در کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴ )

 

در قانون مدنی در ذیل کتاب دوم با عنوان (در اسباب تملک) در باب ششم از قسمت اول،

از شکار به عنوان یکی از طرق حیازت اشیاء مباح ذکر شده. یعنی شکار یکی از راه های تملک انسان بر چیزی است.

در باب ششم از قسمت اول از کتاب دوم قانون مدنی چنین میخوانیم:

باب ششم‌ – در شکار

ماده ۱۷۹- شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود.

ماده ۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است

همین طور است حکم‌ کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

 

(بهترین وکیل جزایی کشور ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

 

هرچند طبق قانون مدنی شکار از جمله اعمال مباح و مجاز تلقی شه که افراد می توانند

از طریق ان مالی را تملک کنند اما امروزه به دلیل محدودیت منابع طبیعی و افزایش جمعیت

و بالخصوص حرص و طمع تمام نشدنی بشر در چپاول و تملک ثروتهای طبیعی پیرامون خود

باعث ورود صدمات جبران ناپذیری به ذخایر زیستی و جانوری که ثروتهای مشترک امروز و نسل های اینده است بشود.

یکی ازین صدمات شکار های بی رویه و خارج از اصول است. شکار غیر قانونی به عنوان عامل اصلی نابودی بسیاری

از گونه ها در سراسر جهان شناخته می شود. افزون بر قانون شکنی، شکار غیر قانونی می تواند تهدیدی

برای تنوع زیستی و حتی عامل انقراض گونه ها باشد.

وکیل کیفری در مشهد

شکارچی‌گری غیرمجاز از معضلات جوامع امروزی در سراسر جهان است و موجب قانون‌شکنی،

آسیب به محیط زیست و نهایتاً آسیب به جوامع انسانی می‌شود.

شکار جانوران خارج از فصل شکار و بدون دریافت مجوزهای لازم یا  یا نقض قوانین مناطق حفاظت شده،

شکار غیرمجاز محسوب می‌شود. شکارچی غیرمجاز نیز کسی است که بدون توجه

به وضعیت زیستی جانوران و مقررات وضع شده برای حفاظت از گونه‌های در معرض نابودی، به شکار آن‌ها می‌پردازد.

این امر باعث شده است قانون گذاران در اکثر کشورهای دنیا مقرراتی را

جهت جلوگیری از این اعمال به تصویب برسانند و متخلفین را مجازات کنند. قانون گذار ما نیز در این زمینه مقرراتی را به تصویب رسانده است.

(وکیل حقوقی خبره در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است (هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.)

درماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده است (هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده باشد را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود.)

 

طبق قوانین مقرارت ویژه شکار و صید منطقه‌ حفاظت‌ شده به‌ محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و دشت‌ و آب‌ و کوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ از لحاظ‌ ضرورت‌ حفظ‌ و تکثیر نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ یا حفظ‌ و یا احیاء رستنی ها و وضع‌ طبیعی‌ آن‌ دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ بوده‌ و تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.

 

مطابق ماده‌ ۷ قانون شکار (تیراندازی‌ و شکار در پارکهای‌ ملی‌ ممنوع‌ است‌. در موارد استثنایی‌ که‌ مقتضیات‌ حفظ‌ نسل‌ جانوران‌ وحشی‌ ایجاب‌ نماید سازمان‌ می‌تواند توسط‌ مأمورین‌ خود بر حسب‌ مورد اقدامات‌ لازم‌ معمول‌ دارد.) (بهترین وکیل ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

طبق بخش تعاریف همین قانون (پارک‌ ملی‌ به‌ محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و بیشه‌های‌ طبیعی‌ و اراضی‌ جنگلی‌ و دشت‌ و آب‌ وکوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ نمایانگر نمونه‌های‌ برجسته‌ای‌ از مظاهر طبیعی‌ ایران‌ باشد و به‌ منظور حفظ‌ همیشگی‌ وضع‌ زندگی‌ و طبیعی‌ آن‌ و همچنین‌ ایجاد محیط‌ مناسب‌ برای‌ تکثیر و پرورش‌ جانوران‌ وحشی‌ و رشد رستنیها در شرایط‌ کاملاً طبیعی‌ تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.)

همچنین  مواد ذیل از قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات سال ۱۳۵۳ و ۱۳۷۵ قابل توجه هستند:

ماده‌ ۱۰- هرکس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ جزای‌ نقدی‌ از یکصدهزار(۱۰۰۰۰۰) تا یک‌ میلیون‌ (۱۰۰۰۰۰۰)ریال‌ یا حبس‌ از یک‌ ماه‌ تاشش‌ ماه‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ عادی‌ بدون‌ پروانه‌

ب‌ـ شکار و صید بیش‌ از میزان‌ مندرج‌ در پروانه‌ و یا خلاف‌ مقررات‌ و خارج‌ از محلهای‌ مندرج‌ در پروانه‌

ج‌ـ حمل‌، عرضه‌، فروش‌ و صدور جانوران‌ وحشی‌ زنده‌ یا کشته‌ و اجزای‌ آنها بدون‌ کسب‌ پروانه‌ و یا مجوز از سازمان‌

دـ از بین‌ بردن‌ رستنی‌ها از جمله‌ قطع‌ درختان‌، خارزنی‌، بوته‌کنی‌ و تعلیف‌ غیرمجاز در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاه‌های‌ حیات‌ وحش‌ و تجاوز و تخریب‌ در این‌ مناطق‌

شکار غیرقانونی

ماده‌ ۱۱ – هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و پانصدهزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال‌ تا سه ‌میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال‌ یا حبس‌ از ۹۱ روز تا۶ ماه‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید در فصول‌ و ساعات‌ ممنوع‌ مقرر

ب‌ـ مبادرت‌ به‌ شکار و صید در مناطق‌ ممنوع‌ و یا خلاف‌ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی‌ که‌ سازمان‌ در حدود اختیارات‌ قانونی‌ خود تعیین‌ و آگهی‌ کرده‌ است‌ و شکار غیرمجاز در قرقهای‌ اختصاصی‌

ج‌ـ شکار و صید با وسایل‌ و از طرق‌ غیرمجاز و یا شکار با استفاده‌ از اسلحه‌ دیگران‌

دـ تخریب‌ چشمه‌ها و آبشخور حیوانات‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌

ه ـ اقدام‌ به‌ صدور و ورود حیوانات‌ وحشی‌ موضوع‌ ماده‌ (۷) این‌ قانون‌ به‌ صورت‌ غیرمجاز

ماده‌ ۱۲ – هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌

و یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و پانصدهزار (۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال‌ تا هجده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۸)ریال‌ محکوم‌ می‌شود:

الف‌ـ شکار و صید جانوران‌ وحشی‌ حمایت‌ شده‌ بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ ویژه‌

شکار غیرقانونی

ب‌ـ شکار و صید در مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ و پناهگاههای‌ حیات‌ وحش‌ بدون‌ تحصیل‌

پروانه‌ ویژه‌ و صید غیرمجاز در رودخانه‌های‌ حفاظت‌ شده‌

ج‌ـ از بین‌ بردن‌ رستنی‌ها و تعلیف‌ و تخریب‌ در پارکهای‌ ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌

و هر گونه‌ تجاوز و فعالیت‌ غیر مجاز در این‌ گونه‌ مناطق‌

دـ آلوده‌ نمودن‌ آب‌ رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالابهای‌ حفاظت‌ شده‌، چشمه‌ها

و آبشخورها به‌ موادی‌ که‌ باعث‌ آلودگی‌ آب‌ و از بین‌ رفتن‌ آبزیان‌ شود.

ماده‌ ۱۳ – هر کس‌ مرتکب‌ اعمال‌ زیر شود به‌ مجازات‌ حبس‌ از نود و یک‌ روز تا

سه‌ سال‌ یا جزای‌ نقدی‌ از یک‌ میلیون‌ و هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰/۱) ریال‌

تا بیست‌میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال‌ و در صورت‌ تکرار به‌ هر دو مجازات‌ محکوم‌ می‌شود.

الف‌ـ شکار جانوران‌ وحشی‌ کمیاب‌ ودر معرض‌ خطرانقراض‌ از قبیل‌ جیبیر، گورخر،

گوزن‌ زرد ایرانی‌، یوزپلنگ‌، تمساح‌ (کروکودیل‌)، هوبره‌ و میش‌ مرغ‌

(وکیل حرفه جزایی و حقوقی در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

بنابراین به صراحت مواد آورده شده در بالا میتوان نتیجه گرفت که شکار غیر مجاز ، جرم بوده و مجازات های مذکور در این مواد را در پی خواهد داشت. مجازاتهایی از جنس حبس یا جزای نقدی یا هردو

شکار غیرقانونی

 

شکار : کُشتن یا به چنگ آوردن موجودی زنده توسط موجود زنده دیگر

مناطق حفاظت شده : محدوده‌ای‌ از منابع‌ طبیعی‌ کشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و دشت‌

و آب‌ و کوهستان‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ از لحاظ‌ ضرورت‌ حفظ‌ و تکثیر نسل‌ جانوران‌ وحشی‌

یا حفظ‌ و یا احیاء رستنیها و وضع‌ طبیعی‌ آن‌ دارای‌ اهمیت‌ خاصی‌ بوده‌ و تحت‌ حفاظت‌ قرار می‌گیرد.

 

شکار غیرقانونی

(حرفه ای ترین وکیل کیفری  در ایران ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴)

شماره تماس موسسه حقوقی حق جویان : ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

                                        وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، رضا حسینی برج

تماس 09156024004