لایحه حجاب و عفاف

لایحه حجاب و عفاف

لایحه حجاب و عفاف

طبق این لایحه از نیاز های واقعی و جدی جامعه  در زمینه های تربیتی و فرهنگی، مسئلة عفاف و حجاب  می باشد. اگر بخواهیم در این زمینه تاثیر گذار باشیم  یعنی در زمینه دینداری فرد و جامعه ، باید مراتب عوامل والگو های حجاب را بالا ببریم. هر چه حجاب یک فرد محترم و تقدس  و رشد داشته باشد در مقابل جامعه اسلامی هم تعالی بیشتری خواهد داشت. حجاب هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی اثار تربیتی دارا هست از نظر فردی می توان به عواملی مانند استحکام و بنای خانواده ، امنیت و ارامش و مسائل این چنینی اشاره کرد و از منظر اجتماعی می توان به  سلامت اخلاق جامعه و مسئولیت اجتماعی  و غیره اشاره کرد .

مسائل پیرامون لایحه حجاب و عفاف

با توجه به لایحه عفاف و حجاب اگر بانوان کشف حجاب سر  یا بدن خود را برهنه و یا لباس های نازک بدن نما بپوشند مرتکب جرم شده و پس از شناسایی  تا سه مرتبه مورد تذکر به وسیله سامانه های هوشمند قرار میگیرند  و جریمه های نقدی برای ان ها در نظر گرفتته میشود و اگر این عمل را تکرار کنند بار چهارم به مرجع قضایی معرفی میشوند.

از موارد دیگری که در لایحه به ان اشاره شده کشف حجاب در خودرو میباشد که تا دو بار تذکر و جریمه مالی را به همراه دارد و در بار سوم خودرو به مدت ۷ روز علاوه بر جریمه توقیف میشود.از طریق سامانه هم به مالکان خودرویی که در ان ها کشف حجاب صورت گیر اخطالر و تذکر داده میشود.

در این بخش در یکی از تبصره های  این مورد پیش بینی شده است که اگر کسی بعد از اخطار متعهد گردد  که دیگر این عمل را تکرار نخواهد کرد  فقط برای یک بار  تذکر و جریمه ای که به او ابلاغ شده رفع اثر و اقدامات گفته شده  منتفی خواهد شد.

 

نظارت بر وضعیت اماکن از منظر لایحه حجاب و عفاف

در این خصوص هم تدابیری اندیشیده شده با توجه به این مطلب اگر کارمندان دستگاه های دولتی مرتکب این تخلف شوند تا سه مرتبه از طریق دستگاه های مربوته مورد پیگیری قرار و در مرتبه چهارم معرفی به مرجع قضایی میشوند.واگر کسانی که به این دستگاه ها مراجعه میکنند هم مرتکب کشف حجاب شوند ان ها هم محروم از خدمات اداری خواهند شد .

نظارت بر وضعیت عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی

اگر جرم کشف حجاب در این اماکن صورت گیرد در مرحله اول اخطار تعطیلی در مرحله دوم تا یک هفته و در مرحله سوم به مدت دو هفته به دستور مقامات صالح  تعطیل خواهد گشت.البته این نکته هم پیش بینی شده که این افراد باید در ان محل ها تابلو و امثال این در خصوص رعایت حجاب نصب کنند و چنانچه خودار یکنند از این کار یا موجب تجمع این چنین افرادی شوند جرایم و مجازات ها ی اشاره شده شامل ان ها خواهد شد .

تشدید مجازات برای افراد مشهور و تاثیر گذار

در این خصوص هم یعنی در خصوص افراد مشهور تدابیری اندیشیده شده یکی از موارد که به ان اشاره شده تشدید مجازات افراد مشهور و تاثیر گذار میباشد که اگر این افراد مرتکب کشف حجاب شوند مجازات انها یک درجه تشدید میگردد و به مدت سه ماه تا یک سال  محروم از فعالیت حرفه ای خواهند شد .

در خصوص تبلیق در فضای مجازی اگر فردی در این فضا مبادرت به تبلیغ  علیه حجاب کند فراجا در بار اول صفحه ان ها را حذف و به ان ها تذکر خواهد داد و اگر مرتکب برای بار دوم مجدد این کار را کرد  علاوه بر حذف صفحه به مدت سه ماه  تا شش ماه از خدمات اینترنتی هم محروم خواهد شد و حداکثر جریمه نقدی درجه هشت محکوم میشود و در مرتبه سوم به مراجع قضایی معرفی میشود.

 

ممنوع بودن اهانت و نقض حریم خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی کنند

با این که در این لایحه مجازات ها و جریمه هایی پیشنهاد شده اما در ماده ۶ این لایحه اشاره شده است که هیچ کس حق توهین و اهانت و امثال آن را به این افراد نخواهد داشت و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

ممنوع بودن واردات، تولید و توزیع لباس های منافی عفت عمومی هم یکی دیگر از موارد و مسائلی هست که در این لایحه به ان اشاره شده و برای مرتکبین ان ها مجزات هایی پیشبینی شده است .

 

 

 

تماس 09156024004