مراحل و مدارک طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق توافقی مشهد

مراحل و مدارک طلاق توافقی

 

مراحل و مدارک طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

 

مدارک و مراحل

ساده ترین و کم دردسر ترین نوع طلاق ، توافقی است که این روزها به دلیل زمان بر نبودن مراحل رسیدگی و انجام آن، تبدیل به طلاقی رایج شده است. زوجین هر زمان که بخواهند می توانند با یکدیگر توافق کرده و از طریق وکیل برای طلاق توافقی درخواست نمایند. در این مقاله با شرایط، مدارک، مراحل، هزینه و مدت زمان و همچنین حق و حقوقات راجع به این نوع جدایی بیشتر آشنا می شویم.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

طلاق توافقی کوتاه مدت – بدون حضور زوجین

-وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند و هر توافقی که در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. در این نوع از طلاق ، طرفین بایستی در دفترخانه حاضر باشند تا طلاق ثبت شود. یعنی عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه برای ثبت طلاق ، مانع از انجام طلاق خواهد شد .

توجه داشته باشید که هیچ زن و شوهری بدون رای دادگاه نمی توانند به طور مستقیم به دفتر خانه طلاق مراجعه کنند و هیچ دفتر خانه ای هم نمی تواند طلاق را بدون رای دادگاه ثبت کند.

-شرایط طلاق توافقی در مشهد چگونه است؟

برای طلاق توافقی نیاز به شرایط خاصی نیست و این به معنی الزامی نبودن مراجعه به دادگاه نیست. آن چنان که از عنوان آن بر می آید زن و شوهری که تصمیم به جدایی گرفته اند در تمام امور ازدواج از جمله مهریه، نفقه، حضانت و … با هم تفاهم می نمایند سپس به وکیل خانواده مشهد مراجعه و نظرات خود را مکتوب می نمایند تا گواهی عدم امکان سازش مطابق همین صورتجلسه اخذ نماید. بنابر این زوجینی که قصد جدا شدن دارند در گام اول بایستی به دنبال وکیل ماهر باشند تا ضمن استفاده از مشاوره ، تفاهمات نیز توسط ایشان تنظیم گردد تا شکل رسمی و قانونی پیدا نماید.

مطابق قانون حمایت از خانواده، در تمامی موارد طلاق، بجز طلاق توافقی ، زوجین باید توسط دادگاه به داوری ارجاع داده شوند . مثلا در طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد، زوجین به داوری ارجاع داده می شوند و دادگاه پس از بررسی نظر داوران رای را صادر می کند.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

-اما در طلاق توافقی ، نیازی به انجام این کار نیست، به این دلیل که طرفین با هم توافق کرده اند . لذا زوجین تنها باید به واحد مشاوره خانواده مراجعه کرده و مشاور بایستی نظر خود را برای تعیین تکلیف، به دادگاه ارائه نمایند.

-مواردی که در طلاق توافقی مشهد باید تعیین تکلیف شود-

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

مهریه در طلاق توافقی مشهد

در خصوص مهریه هر توافقی محترم و معتبر است و زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را در قبال طلاق توافقی به زوج بذل نمیاد و حتی می توانند توافق کنند که به نحو اقساط پرداخت کند. از نظر بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد در طلاق خلع بایستی مالی از طرف زوجه بذل شود که این مال می تواند مهریه ( بخشی یا تمام ) آن باشد.

اگر مرد در زمان طلاق توافقی مهریه را پرداخت نکند زن می تواند از طریق دادگاه و با دادن دادخواست مطالبه مهریه حق خود را بگیرد. توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زن پس از طلاق مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد.

اگر برای طلاق توافقی و مهریه، چک یا سفته ای گرفته شده باشد بدیهی است که زن می تواند در صورت عدم وصول آن ها به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه از طریق دادگاه کند و در صورت قطعیت حکم، امکان جلب و توقیف اموال وجود دارد . برای رسیدن به تمامی حقوق خود در خصوص مهریه به وکیل طلاق توافقی با تجربه رجوع کنید.

در رویه قضایی فعلی ایران حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده است و تقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی شود یعنی زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نگردیده است از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند.

جهیزیه در طلاق توافقی مشهد

اگر زوجه دارای جهیزیه باشد زوجین مکلف به توافق بر تعیین تکلیف جهیزیه در طلاق توافقی به زوجه و یا عدم استرداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان بعد از اجرای صیغه طلاق می باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نماید و جهیزیه به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد.

بنابراین زوجین در مورد استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر با هم توافق می کنند اما اگر بر سر جهیزیه توافقی نکردند ، زن می تواند پس از طلاق با استناد به سیاهه برای استرداد جهاز خود اقدام کند.

اجرت المثل در طلاق توافقی مشهد

اجرت المثل مبلغی است که به زن بابت کارهایی که در زندگی مشترک برای مرد انجام داده است و قانونا و شرعا تکلیف زن نیز نبوده به دستور دادگاه پرداخت می گردد. در مورد اجرت النثل زن و مرد می توانند هر مبلغی را توافق نمایند یا اصلا توافق نمایند که زن نسبت به اجرت المثل خود ادعایی ندارد که اصولا نیز این چنین است و زوجه از اجرت المثل صرف نظر می نماید. لذا در طلاق توافقی باید در خصوص اجرت المثل با زوج توافق کنید.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

حضانت فرزند در مشهد

طبق قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر و بعد از ۷ سالگی با پدر استاما در طلاق توافقی زن و مرد یا وکیل آنها میتوانند به نحو دیگری توافق بکنند. مثلا شرط کنند که حضانت دختر ۸ ساله با مادر باشد.از نظر وکیل حضانت ، حضانت مربوط به سرپرستی و نگهداری فرزند بوده و جدای از ولایت استیعنی کلیه اقدامات حقوقی اولاد باید با موافقت پدر باشد البته پدر میتواند ان اختیارات را با دادن وکالت جامع حضانت به زن تفویض نمیاد.

نفقه فرزند در مشهد

پرداخت نفقه فرزندان مشترک بر عهده پدر است ولی می توان توافق نمود که پرداخت نفقه بر عهده زن باشد که زن بایستی به تعهد خود عمل کند بنابراین در زمان طلاق توافقی پدر میتواند شرط کند که در قبال طلاق توافقی و دادن حضانت فرزند به مادر دیگر وظیفه ای در خصوص پرداخت نفقه به فرزند نداشته باشد و هزینه نگهداری از فرزند بر عهده مادر باشدکه چنین توافقی محترم و معتبر است. وکیل نفقه در مشهد : لازم به ذکر است این تعهد زن مانع مطالبه نفقه بر علیه همسر در آینده نیست مخصوصا زمانیکه زوجه توانایی مالی خوبی نداشته باشد.

ملاقات فرزند در مشهد

در زمانیکه حضانت فرزند با مادر باشد پدر حق ملاقات با فرزند را خواهد داشتو بالعکس در زمانیکه حضانت فرزند با پدر است مادر حق ملاقات خواهد داشت لذا اگر خود زوجین زمان و مکان خاصی جهت ملاقات تعیین نکردند یا اگر تعیین کردن ولی همکاری نکردندمی توان علیه فردی که فرزند تحت سرپرستی او است اقامه دعوی ملاقات فرزند را نمود و در صورت فوریت می تواند درخواست دستور ملاقات فوری نیز نمود. مشاوره با یک وکیل طلاق قبل از طرح دعوی ضرورت دارد.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

رویه و قانون جدید طلاق توافقی مشهد

در مورد قانون جدید طلاق توافقی لازم به ذکر است که اصل موضوع مراحل طلاق توافقی تغییر خاصی نکرده و هم چنان پیچیدگی های خاص خود را دارد و تنها تغییری که ایجاد شده گذراندن بازه ی زمانی ۴۵ روزه جهت اخذ گواهی نامه عدم انصراف می باشد و در طول این مدت چند جلسه مشاوره و روانشناسی جهت صلح و سازش میان زوجین برگزار می شود که جلسات به صورت خصوصی بوده و البته امکان فوری انجام شدن آن به صورت قانونی در موارد خاصی امکان پذیر می باشد که با سایر مراحل آن تفاوت خاصی دارد. توصیه می‌نماییم چنانچه در مورد طلاق توافقی نیاز به اطلاعات صحیح و به روز دارید به بهترین وکیل برای طلاق توافقی در مشهد که با تجربه باشد رجوع کنید.

اجباری بودن مشاوره در توافقی

الزام به انجام مشاوره موضوعی کاملاً قانونی و برگرفته از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۹۱ است. در ماده ۲۵ این قانون موضوع ارجاع طلاق توافقی به مشاوره جزء الزامات و تکالیف دادگاه خانواده است.

در واقع دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند اقدام به صدور رای «گواهی عدم امکان سازش» نماید. در ماده قانونی ذکر شده برای انجام مشاوره خانواده قبل از صدور رای عبارت «باید» وجود دارد.

ماده مذکور نشان می‌دهد که دادگاه برای انجام مشاوره خانواده اختیار ندارد بلکه الزام دارد و حتماً باید مشاوره قبل از صدور رای انجام شود. تا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش هر کدام از زوجین حتی اگر توافق نامه ، وکالتنامه یا دادخواست را امضاء کرده باشند، در صورت پشیمانی رای طلاق توافقی صادر نمی شود.

اما پس از صدور رای طلاق توافقی بر طبق مواد ۳۵ و ۳۶ قانون حمایت خانواده اگر زوج پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر این که زن از مرد در ضمن رای دادگاه یا به صورت حق طلاق وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق داشته باشد. اما اگر زوجه بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، پشیمان شود زوج می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

برای طلاق توافقی مشهد چه مدارکی لازم است؟

صورتجلسه توافقی که در دفتر وکالت تنطیم تنطیم می گردد
وکالتنامه حق طلاق، در صورتی که زوجه وکالت در طلاق داشته باشد.
وکالتنامه مخصوص وکیل دادگستری
سند ازدواج یا رونوشت
شناسنامه زوجین
گواهی عدم بارداری
مراحل طلاق توافقی مشهد با وکیل

تعیین وقت حضوری و مشاوره
تحویل مدارک و تنظیم صورتجلسه
مراجعه به وکیل طلاق توافقی به دادگاه خانواده جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش
مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرا و ثبت آن
همانطور که می دانید تا قبل از این زوجین یا وکلای طلاق توافقی ایشان برای ثبت دادخواست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کردند و دادخواست خود را ثبت می کردند. ولی از مورخ ۱/۰۹/۱۳۹۷ مطابق بخشنامه خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفتر های مذکور مجاز به ثبت دادخواست بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند که اصطلاحا به آن «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته می شود.

ویژگی های وکیل خوب طلاق توافقی در مشهد

از آنجا که افراد متقاضی توافقی سریع در شهر مشهد برای اخذ رای عجله دارند به دنبال انجام فوری و بدون طی مراحل آن توسط خود هستند و برای مقصود به دنبال شماره و آدرس بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد هستند،

ما در این نوشته صرفا معیارهایی را بیان می نمایم

تا بتوانید انتخاب خوبی داشته باشد و از معرفی برترین امتناع می نماییم

و تاکید می نماییم که طلاق اولین راهکار نیست این ویژگی ها عبارتنداز:

۱. رعایت مصلحت زوجین مصلحت زوجین و توصیه با سازش

۲. در صورت اصرار بر جدایی، وکیل طلاق توافقی صورتجلسه را طوری تنطیم نماید که هم حقوق زوج هم حقوق زوجه رعایت گردد.

۳. تمام مراحل طلاق توافقی را بدون حضور زوجین و در کوتاهترین زمان انجام دهد.

۴. حضور در دفتر طلاق و نظارت بر نحوه صحیح اجرای رای توافقی

وکلایی که در انجام طلاق توافقی تبحر خاصی دارند و طلاق توافقی را بعد از مشاوره موکل انجام می دهند به وکیل مجرب توافقی نیز معروف هستند. ما نیز در صورت اصرار زوجین به جدایی دخالت می نماییم.

نحوه گرفتن طلاق در مشهد با داشتن وکالت حق طلاق

وکالت در طلاق به دو صورت ممکن است یا در ضمن سند ازدواج است یا در دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود در حالت اول با داشتن وکالت رسمی طلاق یا همان وکالت حق طلاق، فردی که وکالت اعطاء نموده است (موکل) نمی‌تواند مانع گرفتن طلاق برای زوجه گردد به شرط اینکه وکالت بلاعزل باشد و همچنین اختیارات لازم در وکالت طلاق تصریح شده باشد. توصیه می شود قبل از گرفتن وکالت حق طلاق ابتدا از وکیل طلاق توافقی در مشهد مشورت نمایید.

در صورتی که زوج یا زوجه از طرف مقابل وکالت در طلاق داشته باشند الزما باید یک وکیل دادگستری انتخاب نمایند در صورت تمایل به انجام سریع تر طلاق، بهتر است از یک وکیل خوب طلاق توافقی که تجربه و تخصص دارد، کمک بگیرد.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

-پرسش های طلاق توافقی

بخشش مهریه در طلاق توافقی الزامی است؟

پاسخ : در طلاق توافقی الزاما مهریه بخشیده نمی شود ولی از آنجا که طلاق به اراده مرد است و برای اینکه زن بتواند مرد را به طلاق توافقی راضی نماید اصولا تمام یا بخشی از مهریه خود را به مرد می بخشد.

♦️ ایا داشتن وکالت در طلاق باز هم نیاز به وکیل است؟

پاسخ : بله برای کارهای طلاق در هر صورت نیاز به یک وکیل خوب دادگستری (از طرف همسرتان) دارید که وکیل مع االواسطه زوج گویند بهتر است یک وکیل متخصص باشد. اگر خود خانم نیز نخواهد در مراحل آن حضور یابد، باید یک وکیل دیگر مشهد را هم برای خودش انتخاب نماید.

♦️ آیا وکیل طلاق توافقی در مشهد می تواند جلسات مشاوره را شرکت نماید؟

پاسخ: در جلسات مشاوره طلاق، باید خود زوجین حضور داشته باشند و حتی با وجود بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد حضور زوجین لازم است. البته در صورتی که زوج یا زوج خارج از کشور باشند طلاق توافقی بدون مشاوره انجام می شود.

شماره و آدرس دفتر وکالت در مشهد برای طلاق توافقی
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

♦️ آیا بعد از اتمام طلاق توافقی و ثبت آن در محضر امکان حذف همسر سابق از شناسنامه وجود دارد؟

پاسخ : یکی از مواردی که دادگاه بایستی در رای توافقی مشخص نماید موضوع باکره بودن یا نبودن زوجه است، در طلاق اعم از توافقی و غیر توافقی در صورتی زوجه اظهار نماید که باکره است زوجه را به پزشکی قانونی می فرستند حتی اگر مرد باکره بودن زوجه را تایید نماید، اگر در نظزیه پزشکی قانونی، دختر باکره و غیرمدخوله باشد و این موضوع در رای دادگاه نیز منعکس شده باشد. می توان بعد از ثبت طلاق از طریق دفاتر پیشخوان اداره ثبت احوال مشهد ، این کار را انجام دهد،

♦️ آیا بعد از تنطیم صورتجلسه طلاق توافقی توسط وکیل، امکان انصراف وجود دارد؟

پاسخ وکیل: بله یکی از مزیت های طلاق توافقی این است که در هر مرحله می توان از ادامه طلاق توافقی منصرف گردید.

پروسه طلاق بسیار زمان‌ بر است و باید با صبر و حوصله زیادی انجام شود. در طلاق توافقی به دلیل توافق کردن زن و شوهر در بسیاری از مسائل، وقت کمتری از آن‌ها در دادگاه گرفته خواهد شد. به همین دلیل اگر خواهان رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن هستید بهتر است با وکیل طلاق توافقی مشهد مشورت نمایید.

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد
۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
وکیل پایه یک دادگستری رضا حسینی برج

تماس 09156024004