نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره

لزوم قید مدت در قرارداد اجاره

در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی قرار داد باطل است

لزوم قید عدم حق اجاره به غیر

در هنگام تنظیم قرار‌داد در قرار‌داد منعقد شده اشاره کنند که مستاجر حق اجاره مورد اجاره به غیر را به صورت کلی یا جزیی ندارد. اگر چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشود، مستاجر برابر قانون از حق اجاره به غیر برخوردار است.

نحوه پایان قرارداد اجاره

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود بنابراین اگر مستاجر بعد از انقضای قرارداد، عین مستاجره را بدون اذن مالک در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل به مالک پرداخت کند.

عقد اجاره با فوت هر یک از موجر و مستاجر باطل نشده و فقط در صورتی باطل می‌شود که موجر برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره باشد. در این صورت با فوت او قرارداد باطل می‌شود‌، ضمن اینکه اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد نیز با فوت وی قرار داد اجاره باطل می‌شود.

عدم اهلیت ورشکسته مالی برای تنظیم قرارداد

شخص ورشکسته نمی‌تواند پس از صدور حکم توقف، مالی را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند زیرا اداره اموال چنین شخصی با مدیر تصفیه است.

قرارداد با دو شاهد و در دو نسخه تنظیم شود

قراردادهای عادی اجاره باید به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود و نیز اینکه تاکید شده قرارداد حتما در دونسخه تهیه شود.

 

فروش ملک

هرگاه صاحب‌خانه، ملک خود را بفروشد، قرارداد او با مستاجر به قوت خود باقیست و لازم نیست مستاجر با صاحب‌خانه جدید قرارداد دوباره امضا کند…

پایبندی به قرارداد

در زمانیکه فروشنده مالکِ ملک بوده و اقدام به انجام تعهدی کرده یعنی قرارداد اجاره ای تنظیم نموده طرفین باید نسبت به آن پایبند باشند، بنابراین بعد از هر گونه نقل و انتقال بر روی ملکِ مورد اجاره، حقوق ایجاد شده برای مستاجر تا زمان انقضاء برقراراست

 

وکیل حقوقی در مشهد

سوال

اگر بعد از پایان مدت اجاره، موجر رهن را به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟‎

پاسخ
بهترین راهکار نوشتن اظهارنامه‎ای توسط مستاجر است که طی آن مقرر شود در قبال تخلیه ملک، مستاجر پولی را که به عنوان رهن نزد مالک گذاشته است به بنگاه یا به حساب مستاجر واریز کند، در این صورت موجر نمی‎تواند مدعی هیچ چیز باشد.
خسارتی که به مستاجر وارد می‎شود نیز از طریق اظهارنامه تخلیه ملک قابل مطالبه است.

 

سوال

مستاجر بلند نشده است برای حکم تخلیه چه مقدار زمان میبرد تا خانه‌ام را پس بگیرم؟

پاسخ
چنانچه در ذیل اجاره نامه شما ۲نفر شاهد امضا نموده باشند، از طریق دفاتر خدمات قضایی دستور تخلیه درخواست نمایید. بستگی به پروسه دادرسی دارد ولی حداقل ۳ ماه در نظر داشته باشید.

 

سوال

آیا حکم تخلیه در نبودن مستاجر امکان پذیر هست؟

پاسخ 
بله امکان دارد و دادگاه ضمن صدور اجراییه با نشر اگهی دادنامه رای را اجرا خواهد کرد در صورت وجود لوازم و کالا داخل مغازه این اموال به امین سپرده خواهد شد