وکیل خوب خانواده در مشهد

وکیل خوب خانواده در مشهد

وکیل خوب خانواده در مشهد


وکیل خوب خانواده در مشهد

 

وکیل خوب خانواده در مشهد

 

اثبات نسب

تحلیل اثبات نسب و چگونگی آن توسط وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل خانواده در مشهد >>>

* بدنیا آمدن و تولد هر انسانی ناشی از زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود وکیل اثبات نسب در مشهد “. مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است.

* در واقع، نسب رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آنها مربوط می‌کند” وکیل حضانت در مشهد “و این گونه نسب به معنای رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی است” وکیل خانواده در مشهد “.

 

وکیل خانواده در مشهد

 

* نسب در لغت به معنای: خویشاوندی و نژاد است.
اما از نظر حقوقی عبارت است از:
رابطه خویشاوندی میان ٢ نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند” وکیل حقوقی در مشهد” مثل :رابطه پدر و فرزند یا رابطه خواهر و برادر .

* مواقعی ‘نسب’ ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می‌گویند “وکیل اثبات نسب در مشهد” و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه‌ ناک است” وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .
* برای اینکه رابطه نسب و خویشاوندی میان ٢نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد “وکیل پایه یک دادگستری مشهد “.

* بنظر بهترین وکیل در مشهد اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انكار نیست و طبق قانون ظرف ١۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یكی از حوزه‌های ثبت احوال “وکیل ثبت احوال در مشهد “اعلام و برای طرف شناسنامه “وکیل شناسنامه در مشهد” گرفته شود.

 

وکیل خوب خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* بنظر بهترین وکیل در مشهد، اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر ازدواج موقت با دشواری‌های فراوانی همراه است. “وکیل پایه یک در مشهد” هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات مختلف، اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری همچنان دشواری‌های به همراه “وکیل اثبات نسب در مشهد” دارد.

اماره قانونی 

قانونگذار اماره قانونی را یكی از راه‌های اثبات نسب می‌داند “وکیل خانواده در مشهد” .
در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت عبارت از: اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون، دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود. البته این تعریف بسته به زمانی كه طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نكاح متفاوت “وکیل خوب در مشهد “است.

الف- اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت:

به موجب قانون طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، “وکیل حضانت در مشهد” به شرط آن كه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از ۶ ماه و بیشتر از ١٠ ماه نگذشته باشد “وکیل اثبات نسب در مشهد “. در این صورت، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.

 

وکیل خوب خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

ب- اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نكاح (جدایی – طلاق ) هنگامی كه مادر ازدواج مجدد نكرده “وکیل طلاق در مشهد” باشد.
به موجب این قانون هر طفلی كه بعد از جدایی “وکیل طلاق توافقی در مشهد “متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز ازدواج نكرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ١٠ ماه نگذشته “وکیل حضانت در مشهد” باشد.

ج- اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نكاح هنگامی كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد.
چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود “وکیل طلاق در مشهد” و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، اگر از تاریخ جدایی اول ١٠ ماه نگذشته و نكاح دوم به ۶ ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است،”وکیل طلاق توافقی در مشهد” مگر آن كه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت كند.

* در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد “وکیل پایه یک در مشهد” ، با استفاده از تشخیص پزشكی می‌توان الحاق طفل را به یكی از دو پدر امكان‌پذیر” وکیل در مشهد” کرد.

 

وکیل خوب خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

دلایل اثبات نسب مادر 

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

١- سند ولادت «شناسنامه»

 

شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه “وکیل دادگستری در مشهد” می‌شود، اما آنچه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال” وکیل ثبت احوال در مشهد” اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده “وکیل جعل در مشهد “است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی “وکیل جعل در مشهد” خواهد بود.

٢- شهادت و امارات

بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است “وکیل دادگستری در مشهد” و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواه ی ندارد. {ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی}

 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

 

در خصوص امارات هم در این مورد می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند “وکیل اثبات نسب در مشهد “و ارایه او به عنوان فرزند خانواده، “وکیل خانواده در مشهد” هر چند که تصریح بدان نشود.

٣- اقرار:

نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود “وکیل اقرار در مشهد” و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد “و این حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده است، تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار “وکیل اقرار در مشهد “به فرزندی او شده به شرط آن‌ که منازعی در بین نباشد.

 

اثبات نسب پدری

برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور آشکار و واضح قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد “وکیل اثبات نسب در مشهد” ، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد” .
بنابراین لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره {نشانه} قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی “وکیل خانواده در مشهد” بیندیشد.

 

وکیل خوب خانواده در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴

 

* در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است “وکیل پایه یک در مشهد “. بنابر این قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است “وکیل خانواده در مشهد” و جز از راه لعان یعنی اتهام زن به زنا یا نفی ولد نمی‌توان خلاف آن را ثابت “وکیل در مشهد” کرد.

* در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون = نشانه‌های قانونی است” وکیل دادگستری در مشهد” .
به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار” وکیل کیفری در مشهد” هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. در این خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.”وکیل نفی ولد در مشهد ”

سوالات خود را در خصوص اثبات نسب و نفی ولد و لعان میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل اثبات نسب و وکیل خانواده در مشهد و وکیل کیفری در مشهد از موسسه حقوقی و داوری حق بپرسید و بهترین مشاوره را از وکلای پایه یک دادگستری مشهد بهره مند شوید.